Kraj

Zgłaszajmy się do komisji wyborczych

Kandydaci do komisji wyborczych poszukiwani

Za pracę w komisjach przysługuje wynagrodzenie. Szeregowy członek otrzymuje ok. 300 zł, przewodniczący 380 zł, jego zastępca 330 zł. Za pracę w komisjach przysługuje wynagrodzenie. Szeregowy członek otrzymuje ok. 300 zł, przewodniczący 380 zł, jego zastępca 330 zł. Krystian Maj / Forum
Wybory samorządowe coraz bliżej, a w komisjach ciągle potrzeba ludzi. Dlatego przedstawiamy miniprzewodnik: jak się do nich zapisać.

Kandydat musi mieć 18 lat (ukończone najpóźniej w dniu wyborów), a także znajdować się w stałym rejestrze wyborców na obszarze województwa, gdzie znajduje się gmina właściwa dla tej komisji. Wymagane jest obywatelstwo polskie lub któregoś z krajów Unii Europejskiej. Wykluczone są osoby ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu, skazane prawomocnym wyrokiem sądowym, który pozbawia praw publicznych.Kandydatów mogą zgłaszać pełnomocnicy komitetów wyborczych oraz upoważnione przez nich osoby.

Polityka 36.2018 (3176) z dnia 04.09.2018; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 9
Oryginalny tytuł tekstu: "Zgłaszajmy się do komisji wyborczych"

Czytaj także

Społeczeństwo

Prof. Leociak: Kościół jako instytucję należy odrzucić

To już nie są czasy zdobywania nowego świata i nawracania siłą wszystkich „dzikusów”, czy tego chcą, czy nie – mówi prof. Jacek Leociak z Instytutu Badań Literackich PAN, autor „Młynów Bożych” i wydanego właśnie „Wiecznego strapienia. O kłamstwie, historii i Kościele”.

Katarzyna Czarnecka
30.11.2020