Oferta na pierwszy rok:

4 zł/tydzień

SUBSKRYBUJ
Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 24,99 zł!

Subskrybuj
Kraj

Zgłaszajmy się do komisji wyborczych

Kandydaci do komisji wyborczych poszukiwani

Za pracę w komisjach przysługuje wynagrodzenie. Szeregowy członek otrzymuje ok. 300 zł, przewodniczący 380 zł, jego zastępca 330 zł. Za pracę w komisjach przysługuje wynagrodzenie. Szeregowy członek otrzymuje ok. 300 zł, przewodniczący 380 zł, jego zastępca 330 zł. Krystian Maj / Forum
Wybory samorządowe coraz bliżej, a w komisjach ciągle potrzeba ludzi. Dlatego przedstawiamy miniprzewodnik: jak się do nich zapisać.

Kandydat musi mieć 18 lat (ukończone najpóźniej w dniu wyborów), a także znajdować się w stałym rejestrze wyborców na obszarze województwa, gdzie znajduje się gmina właściwa dla tej komisji. Wymagane jest obywatelstwo polskie lub któregoś z krajów Unii Europejskiej. Wykluczone są osoby ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu, skazane prawomocnym wyrokiem sądowym, który pozbawia praw publicznych.Kandydatów mogą zgłaszać pełnomocnicy komitetów wyborczych oraz upoważnione przez nich osoby. Członkiem komisji zostaje się po wyrażeniu na to zgody osobiście komisarzowi wyborczemu. Nowelizacja Kodeksu wyborczego faworyzuje kandydatów partii politycznych, które w poprzednich wyborach (samorządowych lub parlamentarnych) uzyskały najlepsze wyniki, czyli mają swoich radnych w sejmikach wojewódzkich i posłów w Sejmie. Czeka na nich dwie trzecie miejsc w każdej komisji wyborczej.

Chęć zasiadania w komisji trzeba zgłaszać pełnomocnikom komitetów wyborczych (spis na stronie Państwowej Komisji Wyborczej), które swoich kandydatów muszą przedstawić komisarzom wyborczym do 21 września. A komisje ogłoszą wyłonionych kandydatów najpóźniej 1 października.

Komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania kontroluje przestrzeganie prawa wyborczego w lokalu wyborczym. Wykonuje swoje obowiązki od czasu rozpoczęcia pracy komisji, tj. najpóźniej od godz. 6.00, do momentu zamknięcia lokalu i zapieczętowania urn. Wtedy przewodniczący tej komisji przekazuje dokumenty przewodniczącemu drugiej komisji wyborczej – ds. ustalenia wyników głosowania. Praca tej drugiej komisji trwa od wieczoru wyborczego do momentu uznania przez terytorialną komisję wyborczą protokołu głosowania w obwodzie. W tym czasie jej członkowie ustalają wynik głosowania, sporządzają protokół i podają wyniki głosowania do publicznej wiadomości.

Polityka 36.2018 (3176) z dnia 04.09.2018; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 9
Oryginalny tytuł tekstu: "Zgłaszajmy się do komisji wyborczych"
Reklama