Kraj

SLD już nie będzie? Co ze zmianą nazwy Sojuszu

Do 24 sierpnia komitety wyborcze muszą się zarejestrować w PKW. Do 24 sierpnia komitety wyborcze muszą się zarejestrować w PKW. Roman Bosiacki / Agencja Gazeta
Kodeks wyborczy jest precyzyjny: nazwa komitetu wyborczego partii politycznej musi zawierać wyrazy „Komitet Wyborczy” oraz nazwę partii politycznej lub skrót nazwy tej partii.

Sojusz Lewicy Demokratycznej, Razem i Wiosna chcą startować w wyborach parlamentarnych z list partii, której nazwa – a właściwie jej skrót – formalnie jeszcze nie istnieje: Lewica.

Kodeks wyborczy jest precyzyjny: nazwa komitetu wyborczego partii politycznej musi zawierać wyrazy „Komitet Wyborczy” oraz nazwę partii politycznej lub skrót nazwy tej partii, wynikające z wpisu do ewidencji partii politycznych. Ambicje liderów dwóch młodszych od SLD ugrupowań nie pozwoliły im startować pod nazwą Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, więc uradzono, że trzeba go jakoś przechrzcić. Tyle że Włodzimierz Czarzasty nie chce zmieniać 20-letniej nazwy partii. Działacze Sojuszu dokonali więc zmiany w swoim statucie tak, aby obecnie obowiązujący oficjalny skrót nazwy ugrupowania, czyli „SLD”, zastąpić słowem „Lewica”. Tym samym partia utrzyma pełną nazwę, czyli Sojusz Lewicy Demokratycznej, ale na kartach wyborczych będzie napisane: Komitet Wyborczy Lewica.

7 sierpnia Sojusz złożył do sądu rejestrowego wniosek o zatwierdzenie zmian w statucie. Na to poskarżył się do sądu Jacek Zdrojewski, lider Polskiej Lewicy (partię założył w 2007 r. Leszek Miller; potem i tak startował z list Samoobrony). Uważa, że Lewica Czarzastego niewystarczająco odróżnia się od nazwy jego partii, co może „wprowadzić w błąd społeczeństwo w czasie najbliższych wyborów parlamentarnych”. Sprawa zastrzeżeń do skrótu może się ciągnąć miesiącami; sąd jeszcze się nimi nie zajął.

Tymczasem do 24 sierpnia komitety wyborcze muszą się zarejestrować w PKW. Im później Lewica zawiadomi o utworzeniu KW, tym mniej czasu będzie miała na zebranie podpisów pod listami (do 3 września musi mieć 105 tys. podpisów). Czy SLD zdąży zaktualizować skrót nazwy w ewidencji partii politycznych?

Polityka 33.2019 (3223) z dnia 12.08.2019; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 9
Reklama