Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Suwak tak, ale nie zawsze

Zasada suwaka budzi wątpliwości kierowców. Zasada suwaka budzi wątpliwości kierowców. AN
Zasada suwaka budzi wątpliwości kierowców, którzy uważają, że każdy jadący pasem zanikającym zawsze może oczekiwać wpuszczenia na sąsiedni pas. Tak nie jest.

W życie weszła nowelizacja Prawa o ruchu drogowym regulująca zasady tworzenia „korytarzy życia” – umożliwiających przejazd pojazdom ratunkowym, które aby dotrzeć z pomocą, muszą pokonać zakorkowany fragment drogi – oraz jazdy „na suwak”. Obie reguły nie były wcześniej skodyfikowane, choć stosowała je większość kierowców. Nie wszędzie i nie zawsze jednak właściwie.

Najwięcej problemów było z „jazdą na suwak”, dlatego teraz wprowadzono ją do Kodeksu drogowego jako regułę, której złamanie naraża kierowcę na mandat. Nakazuje ona, aby „Bezpośrednio przed miejscem wystąpienia utrudnienia lub miejscem zanikania pasa umożliwić kierującemu pojazdem znajdującym się na takim pasie ruchu zmianę tego pasa na sąsiedni, po którym istnieje możliwość ciągłej kontynuacji jazdy. Manewr zmiany pasa ruchu powinien następować w sposób pojedynczy i naprzemienny”. Jeśli więc droga dwupasmowa zwęża się do jednego pasa, działanie suwaka jest proste – każdy jadący pasem, który nie zanika, wpuszcza jedno auto z pasa zanikającego, kolejny następne itd. Suwak nieco się komplikuje tam, gdzie trzy pasy kurczą się do jednego. Wówczas jadący pasem głównym mają obowiązek wpuszczać naprzemiennie po dwa auta. Zgodnie z obowiązującą już w kodeksie regułą pierwszeństwo ma ten z prawego pasa, a za nim – z lewego. Kolejny kierowca znów wpuszcza dwa auta, najpierw z prawej, potem z lewej.

Zasada suwaka budzi wątpliwości kierowców, którzy uważają, że każdy jadący pasem zanikającym zawsze może oczekiwać wpuszczenia na sąsiedni pas. Tak nie jest. Suwak stosuje się tylko wówczas, gdy na skutek zwężenia tworzy się korek i wszystkie samochody poruszają się „w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości”. A więc reguła ta nie obowiązuje na pasach rozbiegowych (np.

Polityka 51.2019 (3241) z dnia 17.12.2019; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 13
Reklama