Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Robota głupiego?

PKW wykonuje robotę głupiego, przygotowując majowe wybory

Arkadiusz Ziolek / EAST NEWS
Czy PKW zamierza ocenić, czy tę farsę przeprowadzaną za pomocą Poczty Polskiej w ogóle można nazwać wyborami?

Apele do polskich władz o nieorganizowanie w maju wyborów prezydenckich płyną zewsząd. Szefowa Biura Instytucji Demokratycznych OBWE Ingibjörg Sólrún Gísladóttir apeluje o wycofanie się z organizacji wyborów w trakcie epidemii. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Věra Jourová niepokoi się, czy wybory w Polsce będą spełniały unijne standardy. A Parlament Europejski przyjmuje rezolucję na temat sytuacji w Polsce i na Węgrzech, w której stwierdza, że „decyzja rządu polskiego o zmianie ordynacji wyborczej jest niezgodna z prawem”, a „przeprowadzenie wyborów prezydenckich w środku pandemii całkowicie niezgodne z wartościami europejskimi”.

Tymczasem polski organ wyborczy, którego kompetencje – według prawa uchwalonego przez Sejm i czekającego w Senacie – przejmuje de facto wicepremier Sasin i Poczta Polska, albo milczy, albo odzywa się językiem ezopowym. Były tylko dwa oświadczenia przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, sędziego Sądu Najwyższego Sylwestra Marciniaka. Najpierw zaapelował do wszystkich organów władzy i komitetów wyborczych o „współdziałanie w sprawach wyborów z uwzględnieniem zdrowia i życia wyborców, jak i dobra Rzeczypospolitej Polskiej”. A kilka dni temu w kolejnym oświadczeniu stwierdził, że „przepisy muszą zagwarantować, że reguły rywalizacji politycznej będą jasne i równe dla wszystkich, a wynik wyborów będzie urzeczywistniał wolę narodu”. A także: że dla realizacji tego celu „prawo wyborcze musi być stabilne, w szczególności proces jego modyfikacji nie może budzić żadnych wątpliwości prawnych”. I ponownie wezwał wszystkich do współdziałania i „podjęcia rozstrzygnięć, które będą gwarantowały możliwość rzeczywistej realizacji konstytucyjnych praw wyborczych obywateli”.

Polityka 17.2020 (3258) z dnia 21.04.2020; Komentarze; s. 7
Oryginalny tytuł tekstu: "Robota głupiego?"
Reklama