Kraj

Pokojowy Nobel za walkę z głodem

Noblowskie wyróżnienie zwróci uwagę na klęskę głodu i pomoże zdobywać pieniądze na jej zwalczanie. Noblowskie wyróżnienie zwróci uwagę na klęskę głodu i pomoże zdobywać pieniądze na jej zwalczanie. Logan Abassi/Minustah / Getty Images

Pokojowa Nagroda Nobla 2020 została przyznana Światowemu Programowi Żywnościowemu (World Food Programme), oenzetowskiej agendzie zwalczającej globalną klęskę głodu. Wyróżnienie w tym roku powędrowało pod właściwy adres z dwóch powodów. Po pierwsze, głód często oznacza wojnę, a w toczonych konfliktach bywa wciąż używany jako broń, więc ten, kto zwalcza głód, na pewno służy sprawie pokoju. Po drugie, wskutek pandemii Covid-19 i w jej cieniu skala tej katastrofy gwałtownie wzrosła – liczba głodujących ludzi na świecie w tym roku może się podwoić i sięgnąć 265 mln.

Polityka 42.2020 (3283) z dnia 13.10.2020; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 7

Czytaj także

Klasyki Polityki

Jak dzieci odczuwają i rozumieją ból?

Jeszcze na początku lat 80. uważano, że noworodki w ogóle nie odczuwają bólu! A ponieważ nie potrafią werbalnie wyrazić tego, co czują, nie dbano o ich komfort w szpitalach.

Paweł Walewski
08.08.1998