Kraj

Biznes krwawi

Rząd mianuje sobie swoich przedsiębiorców, którzy nie będą się buntować ani strajkować.

Polska dzisiejsza to jest Rzeczpospolita Przedsiębiorców. Za młodu uczono nas, że siłą przewodnią jest klasa robotnicza, ona jest motorem postępu, to ona stanowi parowóz dziejów. Ubrani w szkolne mundurki recytowaliśmy na akademii 1-majowej wiersz Władysława Broniewskiego:

„Tam – bezrobocia, strajki, głód./Tu – praca. Natchniony traktor./Tworzy historię zwycięski lud./Chwała faktom!”.

A faktem jest, że teraz, jeżeli ktoś może zastrajkować, to nie stoczniowcy ani górnicy, lecz przedsiębiorcy, zwani kiedyś pogardliwie kapitalistami.

Polityka 7.2021 (3299) z dnia 09.02.2021; Felietony; s. 82

Czytaj także

Pomocnik Historyczny

Losy władczyń, które nie mogły dać mężom potomka

Kobieta, która nie mogła urodzić następcy tronu, była narażona na niebezpieczeństwa.

Tomasz Targański
23.02.2021