Kraj

Biznes krwawi

Rząd mianuje sobie swoich przedsiębiorców, którzy nie będą się buntować ani strajkować.

Polska dzisiejsza to jest Rzeczpospolita Przedsiębiorców. Za młodu uczono nas, że siłą przewodnią jest klasa robotnicza, ona jest motorem postępu, to ona stanowi parowóz dziejów. Ubrani w szkolne mundurki recytowaliśmy na akademii 1-majowej wiersz Władysława Broniewskiego:

„Tam – bezrobocia, strajki, głód./Tu – praca. Natchniony traktor./Tworzy historię zwycięski lud./Chwała faktom!”.

A faktem jest, że teraz, jeżeli ktoś może zastrajkować, to nie stoczniowcy ani górnicy, lecz przedsiębiorcy, zwani kiedyś pogardliwie kapitalistami.

Polityka 7.2021 (3299) z dnia 09.02.2021; Felietony; s. 82
Reklama

Czytaj także

Historia

Wojna secesyjna: arystokrata Lee kontra łachmyta Grant

150 lat temu skończyła się wojna secesyjna. Armiami stron dowodzili generałowie Robert Edward Lee i Ulisses Grant. Reprezentowali dwie bardzo odmienne wersje sukcesu z amerykańskiego snu.

Grzegorz Mathea
14.04.2015