Kraj

Kto broni przemocowców

„Tak dla gender, nie dla przemocy” – protest przeciwko procedowaniu projektu katolickich fundamentalistów. „Tak dla gender, nie dla przemocy” – protest przeciwko procedowaniu projektu katolickich fundamentalistów. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Głosami PiS, Konfederacji oraz części ludowców do dalszych prac w Sejmie skierowano forsowany przez Ordo Iuris oraz stowarzyszenie Marka Jurka projekt „Tak dla rodziny, nie dla gender”. Ustawa, która trafiła na Wiejską ścieżką obywatelską, to pierwszy krok do wypowiedzenia Konwencji o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy domowej i wdrożenia przez polskie MSZ oraz Kancelarię Premiera jej alternatywnego odpowiednika: definiującego małżeństwo jako związek „jednej kobiety i jednego mężczyzny”, a „płeć” jako zespół cech biologicznych i genetycznych (co może skończyć się zakazem uzgodnienia płci) oraz stanowiącego, że rodzice mają prawo decydowania o udziale ich dzieci w „zajęciach mających wpływ na ich moralność”.

Polityka 15.2021 (3307) z dnia 06.04.2021; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 7

Czytaj także

Kultura

Wojewódzki z Matą o „Patointeligencji” i „Patoreakcji”

Mata, autor „Patointeligencji”, który właśnie opublikował nowy utwór z równie mocnym tekstem: – Społeczną rolą artysty czasami jest wystawienie się na strzał. Ja się czuję z tym dobrze, to zamieszanie czemuś służy.

Kuba Wojewódzki
03.04.2021