„Polityka”. Dajemy pełny obraz.

Czytaj, słuchaj, odkrywaj świat!

SUBSKRYBUJ
Kraj

Wyrok na Turów

Kopalnia Węgla Brunatnego i Elektrownia Turów w Bogatyni. Kopalnia Węgla Brunatnego i Elektrownia Turów w Bogatyni. Krzysztof Kaniewski / Reporter

Unijny Trybunał Sprawiedliwości (TSUE) wydał zarządzenie: Polska musi natychmiast zaprzestać wydobywania węgla brunatnego w kopalni Turów do czasu ostatecznego wydania wyroku w sprawie skargi wniesionej przeciw Polsce przez Czechy. To prawdziwe trzęsienie ziemi. Po pierwsze dlatego, że kraje UE rzadko idą do Trybunału, by ten rozstrzygnął trwający między nimi spór. Zwykle to Komisja Europejska pozywa państwa członkowskie, gdy te nie stosują się do unijnego prawa. Po drugie, spór ma potężny ciężar gatunkowy, bo zaprzestanie wydobycia węgla w kopalni Turów oznacza konieczność natychmiastowego wyłączenia sąsiedniej elektrowni o mocy 2 tys.

Polityka 22.2021 (3314) z dnia 25.05.2021; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 7
Reklama

Czytaj także

Kraj

Wymarsz z religii

W szkołach średnich, w dużych miastach, uczestniczący w lekcjach religii to już mniejszość. Topniejąca z roku na rok.

Joanna Podgórska
01.12.2021