Twoja „Polityka”. Jest nam po drodze. Każdego dnia.

Pierwszy miesiąc tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Ponad 280 mln zł

Jak Fundusz Sprawiedliwości pieniądze rozdawał

Konferencja prasowa inspektorów NIK. Konferencja prasowa inspektorów NIK. Tomasz Gzell / PAP

Ponad 280 mln zł – czyli, jak szydzą internauci, 4 Sasiny (jeden Sasin = 70 mln zł). Tyle pieniędzy według wyliczeń Najwyższej Izby Kontroli zostało wydanych „niezgodnie z przepisami, niecelowo, niegospodarnie lub nierzetelnie” przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest podlegające Zbigniewowi Ziobrze Ministerstwo Sprawiedliwości. Zadaniem FS jest udzielanie pomocy pokrzywdzonym, pomoc postpenitencjarna i przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Tymczasem, jak wyliczyli kontrolerzy NIK, z 681,4 mln zł dotacji przyznanych ze środków Funduszu w okresie objętym kontrolą (od połowy 2017 r.) jedynie 228,5 mln zł, czyli 34 proc. przeznaczono na pomoc świadczoną bezpośrednio osobom pokrzywdzonym przestępstwem, a 24,2 mln zł (4 proc.) – na pomoc postpenitencjarną. Kontrolerzy NIK skalę nieprawidłowości w FS określili jako „bezprecedensową”. Wskazywali m.in., że w ramach Funduszu:

140,8 mln zł przeznaczono na Ochotnicze Straże Pożarne, ale sprzęt dla nich rozdysponowano „w sposób uznaniowy” i bez związku „z danymi dotyczącymi liczby wypadków komunikacyjnych na terenie działalności poszczególnych OSP”.

ponad 43 mln zł przekazano Fundacji Profeto ks. Michała Olszewskiego, byłego egzorcysty, z czego na „faktyczną pomoc” ofiarom przeznaczono tylko 6,8 proc. całej dotacji.

10 mln zł dostała fundacja Ex Bono z Opola, z czego ok. 2 mln zł miały pokrywać koszty administracyjne – podczas kontroli okazało się jednak, że siedziba fundacji to prywatne mieszkanie w bloku, a osoby, które się tam znajdowały, nie miały pojęcia o istnieniu fundacji.

1,5 mln zł przyznano Fundacji Mamy i Taty na program promujący życie rodzinne i dodatkowe 3 mln zł – na kursy przedmałżeńskie.

Polityka 41.2021 (3333) z dnia 05.10.2021; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 8
Oryginalny tytuł tekstu: "Ponad 280 mln zł"
Reklama