Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Kraj

Po sędziach pora na adwokatów i radców

Dziś władzy doskwierają mocne komentarze samorządów adwokackiego i radcowskiego do kolejnych pogwałceń praworządności. Dziś władzy doskwierają mocne komentarze samorządów adwokackiego i radcowskiego do kolejnych pogwałceń praworządności. Shutterstock
Drogę do rozbicia samorządów może otworzyć wniosek grupy posłów Zjednoczonej Prawicy do Trybunału Julii Przyłębskiej.

PiS zniszczył samorząd sędziowski, odbierając mu większość władzy; niszczenie poprzedziła nagonka na sędziów i ich samorządność („kastę”). Teraz w podobny sposób władza chce się zamachnąć na samorząd adwokacki i radcowski. A może i na inne samorządy zawodowe wolnych zawodów. PiS nie lubi konkurencji, a samorządność wymaga dzielenia się władzą.

Drogę do rozbicia samorządów może otworzyć wniosek grupy posłów Zjednoczonej Prawicy do Trybunału Julii Przyłębskiej. Chcą uznania niekonstytucyjności przepisów ustaw o adwokaturze i radcach prawnych, które mówią o organizacji samorządów tych zawodów według kryterium terytorialnego: siedziby kancelarii lub zamieszkania. Uważają, że samorządy powinno się móc zakładać także ze względu na inne kryteria, w tym światopoglądowe. A więc mógłby np. powstać samorząd adwokatów niebiorących spraw rozwodowych. Skarga do TK może być reakcją na to, że w zeszłym roku grupa związana z fundacją Ordo Iuris poniosła porażkę w wyborach do władz adwokatury.

Jeśli Trybunał orzeknie zgodnie z wnioskiem, otworzy drogę do podobnych zmian w samorządach innych zawodów. Autorzy wniosku wymieniają: lekarzy, weterynarzy, aptekarzy, pielęgniarki i położne, diagnostów laboratoryjnych, psychologów, biegłych rewidentów, doradców podatkowych oraz rzeczników patentowych, architektów i inżynierów budownictwa. W ten sposób można by tylnymi drzwiami wprowadzić klauzulę sumienia – np. dla aptekarzy odmawiających sprzedawania środków antykoncepcyjnych.

Wielość samorządów jednego zawodu oznaczałaby różne kodeksy etyki, a więc i różne kryteria „sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu” – co powierza samorządom zawodów zaufania publicznego art. 17 konstytucji. Zrobi się chaos i powszechne wołanie, żeby władza to uporządkowała.

Polityka 29.2022 (3372) z dnia 12.07.2022; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 8

Oferta na pierwszy rok:

4 zł/tydzień

SUBSKRYBUJ
Reklama