Kraj

MSZ ujawnia fragment noty dyplomatycznej do Niemiec w sprawie reparacji

PiS prezentuje raport ws. reparacji. 1 września 2022 r. PiS prezentuje raport ws. reparacji. 1 września 2022 r. Kancelaria Prezesa RM
Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało żądania wobec Niemiec za II wojnę światową. Słowo „reparacje” zostało zastąpione „odszkodowaniem”.

Nota dyplomatyczna została skierowana do niemieckiego MSZ 3 października. Polskie ministerstwo nie opublikowało jej w pełnej formie, gdyż – jak tłumaczy – byłoby to „naruszeniem podstawowych zasad dyplomacji”. Resort podał jednak, czego domaga się od rządu Republiki Federalnej Niemiec:

  1. Odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bln 220 mld 609 mln zł;
  2. Zrekompensowania ofiarom agresji i okupacji niemieckiej oraz członkom ich rodzin wyrządzonych im szkód i krzywd;
  3. Podjęcia przez Republikę Federalną Niemiec systemowych działań prowadzących do zwrotu dóbr kultury zagrabionych z Polski, które znajdują się na terytorium Niemiec;
  4. Zwrócenia zrabowanych przez państwo niemieckie w latach 1939–1945 aktywów i pasywów polskich banków państwowych i instytucji kredytowych;
  5. Uregulowania należności wynikających z rabunkowej działalności Kas Kredytowych Rzeczy finansujących zbrodniczy wysiłek wojenny III Rzeszy oraz z działalności Banku Emisyjnego w Polsce;
  6. Pełnej rehabilitacji zamordowanych działaczy przedwojennej mniejszości polskiej oraz zrekompensowanie strat poniesionych przez organizacje polonijne w Niemczech;
  7. Pełnego i systemowego uregulowania obecnego statusu Polaków i osób polskiego pochodzenia w Niemczech poprzez przywrócenie statusu mniejszości narodowej, w szczególności w kwestii nauczania języka ojczystego;
  8. Właściwej współpracy z Rzeczpospolitą Polską w zakresie upamiętniania polskich ofiar II wojny światowej;
  9. Podjęcia przez władze niemieckie skutecznych działań na rzecz zaprezentowania własnemu społeczeństwu prawdziwego obrazu wojny i jej skutków, szczególnie krzywd i szkód wyrządzonych Polsce i Polakom.

Czytaj też: Niemiecka minister w Warszawie. Żądanie sum bajońskich

Ponad 6 bln odszkodowania

W nocie nie pojawia się słowo „reparacje” używane wcześniej przez polityków PiS. Zamiast tego resort używa terminu „odszkodowanie”, gdyż to sformułowanie „ma charakter zdecydowanie szerszy i obejmuje zarówno reparacje w rozumieniu prawnomiędzynarodowym, jak i inne roszczenia opisane w treści noty”.

W nocie została zawarta „kwota należnych Rzeczpospolitej odszkodowań wynikająca z wyliczeń zawartych w Raporcie o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939–1945”. Te, według wyliczeń, wynoszą 6 bln 220 mld 609 mln zł.

Więcej na ten temat
Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną