Kraj

Polityka i obyczaje

Z ostatniej strony

Polityka

„Niezawisimaja Gazieta” o reformie sądownictwa w Rosji: „Prezydent Federacji Rosyjskiej podpisał poprawkę do ustawy »O statusie sędziów«, ustanawiającą nadzwyczajny tryb przyznawania stopni służbowych. Ten rodzaj awansu, polegający na nadawaniu stopnia wyższego niż ten, który wynikałby z zajmowanego stanowiska, i gwarantujący znaczną podwyżkę uposażenia, miałby dotyczyć najbardziej doświadczonych i wyróżniających się profesjonalizmem sług Temidy. Eksperci wskazują jednak, że prócz umocnienia systemu wertykalnego i hierarchii powstają też bodźce, które mogą pomóc w kierowaniu najbardziej lojalnych sędziów na nowe terytoria Rosji. Akurat z początkiem nowego roku zacznie się tam rekrutacja kadr dla nowo powoływanych sądów”.

Po tym, jak komendant główny policji zaatakował sam siebie granatnikiem, Artur Bartkiewicz pisze o stanie państwa („Rzeczpospolita”): „Są procedury, normy bezpieczeństwa, ba – normy konstytucyjne czy prawa ekonomii? E tam, jakoś to będzie. Na komendę policji nie można wnosić granatnika przeciwpancernego? Ja nie wniosę? Potrzymaj mi piwo… W państwie należącym do UE należy przestrzegać zasad trójpodziału władzy, które zresztą zapisano w polskiej konstytucji? Nie będą nam w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce! Opieranie wzrostu gospodarczego przede wszystkim na napędzaniu konsumpcji grozi wybuchem inflacji? Chyba u was! Nie można organizować wyborów prezydenckich w wymyślonej przez siebie formule bez podstawy prawnej? A, spróbujmy – najwyżej Poczta Polska zapłaci. Przed wprowadzeniem embarga na węgiel z Rosji należałoby zabezpieczyć dostawy węgla z innego kierunku? Nie ma ryzyka, nie ma zabawy! Premier nie powinien mieć nad sobą nadpremiera, a pod sobą wicepremiera, na którego nie ma żadnego wpływu?

Polityka 1/2.2023 (3396) z dnia 27.12.2022; Felietony; s. 146
Oryginalny tytuł tekstu: "Polityka i obyczaje"
Reklama