Felietony Ludwika Stommy

Oklaski i wrzaski

Oklaski i wrzaski

Nad prawem do „małżeństwa dla wszystkich” dyskutowało francuskie Zgromadzenie Narodowe dwa tygodnie, i to dzień w dzień od rana do późnych godzin nocnych. Wynikało to z konieczności rozważenia kilku tysięcy poprawek, które tytułem obstrukcji zgłosiła opozycja. Niektóre z nich, a wszystkie musiały być rozpatrzone, dotyczyły gramatyki, ortografii, a nawet znaków przestankowych w prezentowanym przez minister sprawiedliwości Christiane Taubirę projekcie ustawy.

Reklama
Reklama