Kultura

11 pytań

XXVI Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych

materiały prasowe
Najnowszą edycję łódzkiego festiwalu jego szefowa Ewa Pilawska poświęca współczesnemu polskiemu teatrowi i anonsuje szeregiem pytań: „Czy wierzymy w Teatr otwarty i różnorodny? Czy z poziomu sceny dostrzegamy jeszcze widzów?

Najnowszą edycję łódzkiego festiwalu jego szefowa Ewa Pilawska poświęca współczesnemu polskiemu teatrowi i anonsuje szeregiem pytań: „Czy wierzymy w Teatr otwarty i różnorodny? Czy z poziomu sceny dostrzegamy jeszcze widzów? Nie do końca wiemy, czym jest Teatr, ale obserwujemy, jak łatwo adaptuje rozwiązania i mechanizmy, które krytykuje. Czy jest zatem w kryzysie? Czy ludzie Teatru metafizycznego poradzą sobie bez teatru instytucjonalnego? Co znaczy »odwaga« we współczesnym Teatrze?”. Odpowiedzi, a może raczej materiału do dalszych rozważań ma dostarczyć dziesięć zaproszonych przedstawień. 

Szczegóły: powszechny. pl/pl/festiwal

XXVI Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, Teatr Powszechny w Łodzi, 8 lutego – 21 marca

Polityka 6.2020 (3247) z dnia 04.02.2020; Afisz. Premiery; s. 73
Oryginalny tytuł tekstu: "11 pytań"
Reklama