Osoby czytające wydania polityki

„Polityka” - prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Kultura

Zmiana czasu

Paszporty POLITYKI: zmiana czasu. Dla kultury to też był przełomowy rok, pełen zaskoczeń

Pamiątkowe zdjęcie z tegorocznej gali. Od lewej: prowadzący Bartek Chaciński i Gabi Drzewiecka, laureaci – Katarzyna Szyngiera, Paweł Maślona, pięcioro przedstawicieli studia Starward Industries, Łona, Marta Nadolle, Karolina Mikołajczyk, Hania Rani, Jacek Świdziński oraz gospodarze wieczoru Jerzy Baczyński i Grażyna Torbicka Pamiątkowe zdjęcie z tegorocznej gali. Od lewej: prowadzący Bartek Chaciński i Gabi Drzewiecka, laureaci – Katarzyna Szyngiera, Paweł Maślona, pięcioro przedstawicieli studia Starward Industries, Łona, Marta Nadolle, Karolina Mikołajczyk, Hania Rani, Jacek Świdziński oraz gospodarze wieczoru Jerzy Baczyński i Grażyna Torbicka Teodor Klepczyński, Leszek Zych / Polityka
Miniony rok był przełomowy w polskiej polityce, w kulturze też nie zabrakło nowości i zaskoczeń. Potwierdziła to tegoroczna, już 31., gala Paszportów POLITYKI.
Dominika Stępińska-Duch z TVN Warner Bros. Discovery i Miłosz Bembinow ze Stowarzyszenia Autorów ZAiKS ogłaszają tegorocznego Kreatora Kultury, którym został pisarz Józef Hen.Teodor Klepczyński, Leszek Zych/Polityka Dominika Stępińska-Duch z TVN Warner Bros. Discovery i Miłosz Bembinow ze Stowarzyszenia Autorów ZAiKS ogłaszają tegorocznego Kreatora Kultury, którym został pisarz Józef Hen.

W krótkim wprowadzeniu do uroczystości wręczenia Paszportów redaktor naczelny naszego tygodnika Jerzy Baczyński przypomniał słowa zmarłego w 2017 r. Zdzisława Pietrasika, wieloletniego kierownika działu kultury POLITYKI, który komentując ideę naszej nagrody (był jej pomysłodawcą), powiedział, że w Polsce „polityki jest za dużo, a kultury za mało”. W ATM Studio – skąd na żywo naszą galę transmitowała stacja TVN – i na scenie, i potem w kuluarach mówiło się o kulturze zdecydowanie więcej niż o polityce, co było wyraźnym znakiem potrzeby dystansu wobec codziennej politycznej gorączki.

Otwierając czwartą dekadę Paszportów POLITYKI, Grażyna Torbicka i Jerzy Baczyński jako „od zawsze” gospodarze wydarzenia zaanonsowali nową parę prowadzących: dziennikarkę telewizji TVN Gabi Drzewiecką i szefa działu kultury POLITYKI Bartka Chacińskiego. Ale to nie jedyna nowość w naszym „biurze paszportowym”.

W tym roku, inaczej niż poprzednio, kandydatów do nagrody proponowało 52 krytyków z różnych dziedzin twórczości, przy czym mieli oni możliwość wskazywania artystów spoza swoich pól zainteresowania. Oznacza to przykładowo, że krytyk filmowy, oprócz wytypowania kandydatury spośród twórców filmowych, mógł wskazać pisarza, artystę wizualnego czy muzyka, a krytyk muzyczny miał prawo zasugerować kandydaturę niezwiązaną z muzyką. Najogólniej chodziło o to, aby uwzględnić powszechne dziś w kulturze przekraczanie granic między dziedzinami twórczości artystycznej i płynny status artystycznych profesji. Z tego samego powodu zadecydowaliśmy, że dotychczasowa kategoria Literatura będzie się nazywać Książka, ponieważ w ostatnich latach kapituła Paszportów nader często musiała brać pod uwagę możliwość przyznania nagrody dziełu nieliterackiemu, jak choćby rok temu, kiedy Paszport w tej dziedzinie otrzymał Grzegorz Piątek za reportaż historyczny o Gdyni.

Polityka 5.2024 (3449) z dnia 23.01.2024; Kultura; s. 74
Oryginalny tytuł tekstu: "Zmiana czasu"
Reklama