13. edycja Nagród Naukowych POLITYKI - znamy lauratów

Ci, którzy mądrze pytają
20 października wręczyliśmy w naszej redakcji najzdolniejszym młodym naukowcom 5 stypendiów po 30 tys. zł i 10 nagród finałowych po 5 tys. zł.
Polityka

Laureci, finaliści i jurorzy na pamiątkowym zdjęciu z minister Barbarą Kudrycką
Tadeusz Późniak/Polityka

Laureci, finaliści i jurorzy na pamiątkowym zdjęciu z minister Barbarą Kudrycką

Laureaci: Mateusz Hohol, Karolina Jastrzębska w zastępstwie Jana Paczesnego, Katarzyna Growiec, Magdalena Król i Piotr Faliszewski w naprędce zorganizowanej sesji studyjnej
Tadeusz Późniak/Polityka

Laureaci: Mateusz Hohol, Karolina Jastrzębska w zastępstwie Jana Paczesnego, Katarzyna Growiec, Magdalena Król i Piotr Faliszewski w naprędce zorganizowanej sesji studyjnej

Polityka

Polityka

Polityka

Polityka

Polityka

Oto stypendyści w 5 kategoriach nauki:

KATEGORIA NAUKI HUMANISTYCZNE

Dr Mateusz Hohol

Urodzony w 1987 roku. Asystent w Katedrze Filozofii Przyrody
na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a także członek i stały współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.

Jest kognitywistą i filozofem nauki; bada funkcjonowanie najbardziej skomplikowanej struktury we Wszechświecie, jaką jest ludzki umysł. Przez wieki zagadnienie to zarezerwowane było wyłącznie dla filozofów, zaś dziś dzięki współpracy neuronauki, psychologii i filozofii, zaczynamy dostrzegać i rozumieć wiele nowych szczegółów.Konieczność uprawiania  filozofii w ścisłym związku z naukami szczegółowymi zaszczepił
w nim naukowy Mistrz – prof. Michał Heller. Obecnie wraz z prof. Edwardem Nęcką oraz prof. Bartoszem Brożkiem prowadzi badania nad mózgowym podłożem rozwiązywania dylematów moralnych. 

KATEGORIA NAUKI SPOŁECZNE

Dr Katarzyna Growiec

Urodzona w  1981 roku. Adiunkt w Katedrze Psychologii Osobowości
w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Pracuje w obszarze psychologii społecznej oraz psychologii makrostruktur społecznych. Żywo interesują ją przemiany w Polsce ostatnich lat.  Społeczny sens jej badań, jak sama mówi,  należy wiązać z pytaniami: Dlaczego polskie społeczeństwo pozostaje nieufne pomimo sukcesu transformacji gospodarczej i ustrojowej? Dlaczego w krajach, w których więzi rodzinne są najsilniejsze, ludzie sobie nie ufają, a mimo to są relatywnie szczęśliwi? Czy zbyt silne więzi społeczne mogą prowadzić do zachowań korupcyjnych i uprzedzeń wobec obcych? Jest świetną popularyzatorką nauki, czego dowodem - liczne publikacje
w JA-MY-ONI - Poradnikach Psychologicznych POLITYKI.

 

KATEGORIA NAUKI O ŻYCIU

Dr n. wet. Magdalena Król

Urodzona w 1981 roku. Adiunkt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Odbyła liczne staże naukowe w Holandii, Belgii, Szwecji i USA. W czasie stażu podoktorskiego w Netherlands Cancer Institute w Amsterdamie zainteresowała się swoim obecnym tematem badawczym, który stanowi nowe podejście do badania raka. Większość dotychczasowych prac skupiało się na samej komórce nowotworowej, a badania dr Król dotyczą jej otoczenia i interakcji z nim, a także tego, jak te interakcje wpływają na proces przerzutowania nowotworów. Poznanie tego mechanizmu to kwestia nawet ważniejsza niż poznanie samego mechanizmu kancerogenezy. Badania dr Król w tym zakresie są pionierskimi na światową skalę.

KATEGORIA NAUKI ŚCISŁE

Dr Jan Paczesny

Urodzony w 1985 r. Adiunkt w Zakładzie Fizykochemii Miękkiej Materii
w Instytucie Chemii Fizycznej PAN.

Należy do najmłodszego pokolenia badaczy. Nie chemików, nie fizyków, nie biologów, ale właśnie badaczy, którzy rozwiązując problemy ignorują tradycyjne granice pomiędzy dyscyplinami. Opisując swoją pracę mówi o "bio-inspirowanych funkcjonalnych nanomateriałach". Z jednej strony wykorzystuje wysoko wyspecjalizowane układy biologiczne do tworzenia wydajnych nanourządeń,
o niedostępnym klasycznej inżynierii materiałowej stopniu skomplikowania, jak np. sensor do detekcji bakterii bazujący na receptorach wirusowych. Z kolei w ramach chemii skupia się
na przygotowaniu materiałów, które mogą być wykorzystane w biologii molekularnej, mikrobiologii oraz medycynie, jak np. zmniejszające ryzyko zakażenia rusztowania do hodowli tkanek.

 

KATEGORIA NAUKI TECHNICZNE

Dr hab. inż. Piotr Faliszewski

Urodzony w 1980 roku. Adiunkt na Wydziale Informatyki,Elektroniki
i
Telekomunikacji wAkademiiGórniczo-HutniczejwKrakowie.

Bada algorytmiczne aspekty zbiorowego podejmowania decyzji, ze szczególnym naciskiem na systemy wyborcze. Koncentruje się na narzędziach ułatwiających organizację wyborów, odpornych na próby fałszerstwa. Takie narzędzia są potrzebne, gdyż obecnie najpopularniejsza metoda większościowa ma liczne wady (zachęca wyborców do głosowania nie na najlepszego kandydata, lecz tego, który ma szansę wygrać). Są systemy wyborcze uważane przez specjalistów za lepsze. Niestety, ich stosowanie napotyka liczne trudności - prawne
i społeczne, a także psychologiczne. Zadaniem, które postawił przed sobą dr Faliszewski, jest opracowanie algorytmów ułatwiających ich stosowanie.

 

Fundacja Tygodnika POLITYKA prowadzi akcję stypendialną skierowaną do młodych zdolnych ludzi nauki od 2001 roku.  Przyznając Nagrody Naukowe chcemy wyławiać i eksponować tych, którzy są w awangardzie myśli, badań, intelektualnych poszukiwań, popularyzować to, co robią i ich samych, jako wzorce kariery zawodowej. Nasze nagrody są rozpoznawalną marką, honorowaną jako pełnoprawne wyróżnienie naukowe, które stypendyści eksponują w swoich zawodowych życiorysach. Co roku ubiega się o nie kilkuset kandydatów, spośród których wyłaniamy 15 finalistów, a na następnym etapie 5 laureatów w dziedzinie nauk humanistycznych, ścisłych, społecznych, nauk o życiu i nauk technicznych.

W ciągu trzynastu lat trwania akcji dzięki pomocy partnerów finansowych oraz czytelników tygodnika POLITYKA, którzy wpłacali na akcję 1%, Fundacja wsparła do tej pory 211 stypendystów kwotą 5 mln 350 tys. zł.

Laureaci Nagród Naukowych POLITYKI wyłaniani są dwuetapowo przez dwie Kapituły, do których zaprosiliśmy wybitnych profesorów, znawców poszczególnych dyscyplin nauki oraz osoby ze świata kultury, sztuki, mediów i biznesu, obdarzone powszechnym zaufaniem i szacunkiem.

KAPITUŁA I etapu PROFESORSKA: Ewa Bartnik (biologia), Grażyna Borkowska (filologie, literaturoznawstwo), Katarzyna Chałasińska-Macukow (fizyka), Henryk Domański (socjologia), Adam Frączek (psychologia i pedagogika), Tomasz Giaro (nauki prawne), Michał Kleiber (prezes PAN, nauki techniczne), Janusz Kramarek (archeologia, architektura), Jan Madey (matematyka, informatyka), Barbara Markiewicz (filozofia), Marcin Pałys (rektor UW, chemia), Zdzisław Pietrasik (filmo- i kulturoznawstwo), Aleksander Sieroń (medycyna), Maria Skoczek (geografia), Tomasz Szapiro (rektor SGH, ekonomia), Adam Szostkiewicz (religioznawstwo), Dorota Szwarcman (muzykologia), Wiesław Władyka (historia, nauki polityczne, medioznawstwo).

KAPITUŁA II etapu OBYWATELSKA: Jerzy Baczyński, Marek Belka (prezes NBP), Henryka Bochniarz (prezydent Konfederacji Lewiatan), Michał Boni (minister administracji i cyfryzacji), Stefan Bratkowski (publicysta, pisarz), Juliusz Braun (prezes TVP), Andrzej Klesyk (Prezes PZU), Marek Kondrat (aktor, przedsiębiorca), prof. Cezary Szczylik (szef Kliniki Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego MON), prof. Magdalena Środa (filozofka, publicystka), Sławomir Zagórski (biolog, doradca MNiSW), Krzysztof Zanussi (reżyser, scenarzysta, publicysta).

 

Czytaj także

Co nowego w nauce?

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną