Nauka

Bogactwo kraju a jego pozycja naukowa

Pozycja w rankingu naukowym Pozycja w rankingu naukowym Polityka

W rankingu 30 największych gospodarek świata za 2012 r., w którym kraje są uszeregowane pod względem malejącego nominalnego PKB (w mld dol. USA) liderem są Stany Zjednoczone z wynikiem 15 077, następnie Chiny z 11 299, a Polska z 522 mld dol. zajmuje 24 miejsce. Na wykresie przedstawiamy zależność pozycji kraju w rankingu nominalnego PKB (oś pionowa – im wyżej, tym gorzej) od pozycji w naukowym rankingu kraju mierzonego indeksem Hirscha (oś pozioma – im bardziej na prawo, tym gorzej). Przekątna reprezentuje idealną korelację, w której pozycja w rankingu PKB jest równa pozycji w rankingu H. Tylko USA leży na tej linii, ale spora grupa krajów zaznaczonych niebieskim kolorem leży w szarym pasie, w którym odstępstwo od idealnej korelacji jest nie większe niż około 5 pozycji w rankingu PKB.

(...)

Polityka 22.2014 (2960) z dnia 27.05.2014; Nauka; s. 72
Reklama