Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Nauka

Nowa rodzina Kopernika

Nowe fakty z życia najsłynniejszego polskiego astronoma

Przodkowie Mikołaja Kopernika prawdopodobnie byli albo górnikami miedziowymi, albo zajmowali się obróbką tego metalu. Przodkowie Mikołaja Kopernika prawdopodobnie byli albo górnikami miedziowymi, albo zajmowali się obróbką tego metalu. G. Nimatallah/De Agostini / Getty Images
Rozmowa z prof. Krzysztofem Mikulskim z UMK w Toruniu, badaczem życia i dzieła Mikołaja Kopernika.
Prof. Krzysztof Mikulski –  historyk z UMK w Toruniu.Archiwum prywatne Prof. Krzysztof Mikulski – historyk z UMK w Toruniu.

Piotr Majewski: – Panie profesorze, przeprowadził pan drobiazgowe badania genealogii rodu Mikołaja Kopernika. Co nowego wiemy o jego rodzinie?
Krzysztof Mikulski: – Przede wszystkim udało mi się odtworzyć dość szeroko drzewo genealogiczne astronoma i odnaleźć nieznanych dotąd jego krewniaków i powinowatych. W toku badań natknąłem się też na przodków Kopernika, których ślady prowadzą nie tylko do Krakowa – jak się powszechnie sądziło. Kraków jawi mi się teraz jedynie jako swego rodzaju przystanek w wędrówce pokoleniowej Koperników ze Śląska do Torunia. Tradycja głosząca, że przed przybyciem na Pomorze rodzina uczonego przez trzy pokolenia mieszkała w Krakowie, jest w świetle moich najnowszych badań nie do obrony. Dla przykładu: domniemany pradziadek Kopernika (również Mikołaj) nie mógł być jego przodkiem. Był to człowiek zbyt niskiego stanu, aby zostać kupcem. W krakowskich księgach miejskich pod nazwiskiem Kopernik spotykamy powroźnika i kamieniarza, a musimy wiedzieć, że w ówczesnej stanowej strukturze społecznej awans z tej kategorii do szeregu kupców był praktycznie niemożliwy. Również Jan Kopernik nie mógł być dziadkiem astronoma z prozaicznego powodu: był zbyt młody w stosunku do ojca toruńskiego uczonego. Obu dzieli zaledwie 15 lat różnicy. Aż dziw, że nikt z badaczy dotąd tego nie zauważył. Nie wykluczam jednak, że wspomniany Jan był spokrewniony z rodziną astronoma, mógł być jego stryjem. Z całą pewnością wiemy jedynie, iż ojciec Mikołaja przywędrował do Torunia jako krakowski kupiec.

Kiedy więc zawiódł krakowski ślad, zdecydował się pan przenieść poszukiwania na Śląsk.

Polityka 28.2015 (3017) z dnia 07.07.2015; Nauka; s. 59
Oryginalny tytuł tekstu: "Nowa rodzina Kopernika"
Reklama