„Polityka”. Dajemy pełny obraz.

Czytaj, słuchaj, odkrywaj świat!

SUBSKRYBUJ
Nauka

Przedstawiamy finalistów Nagród Naukowych POLITYKI 2015

Nagrody Naukowe POLITYKI: wspaniała piętnastka finalistów

Posiedzenie Kapituły Profesorskiej w redakcji POLITYKI Posiedzenie Kapituły Profesorskiej w redakcji POLITYKI Tadeusz Późniak / Polityka
We wrześniu po raz 15. wyłoniliśmy finalistów Nagrody Naukowej POLITYKI, młodych, wybitnych naukowców. 18 października na uroczystej gali dowiemy się, do kogo z prezentowanej tu piętnastki finalistów trafi pięć stypendiów po 30 tys. zł. Pozostali otrzymają Nagrody Finałowe po 10 tys. zł.
Partnerzy Nagród Naukowych POLITYKI 2015 Partnerzy Nagród Naukowych POLITYKI 2015

W kilkumiesięcznej procedurze wyłaniania laureatów Nagrody Naukowej POLITYKI bodaj najciekawszym momentem jest ten, gdy na początku września przy redakcyjnym stole spotyka się grono profesorskie, reprezentujące wszystkie obszary współczesnej wiedzy, by wspólnie ustalić piętnastkę finalistów. Z początkiem wakacji uczeni dostali formularze zgłoszeniowe (w tym roku do konkursu stanęło łącznie 377 osób, a więc trzeba było wybrać, przeciętnie, 1 osobę spośród 25, na ogół znakomitych, konkurentów); przez dwa miesiące studiowali prace kandydatów, zasięgali o nich opinii, weryfikowali dorobek. Dyskusja podczas tych wrześniowych obrad przebiega według od dawna przyjętego scenariusza – każdy z profesorów kolejno rekomenduje faworyta w swojej dziedzinie, ale nigdy nie towarzyszy temu znużenie. I dlatego, że zebranie owo ma swoją urodę oratorską: żaden z jurorów nie szczędzi i merytorycznych, i emocjonalnych argumentów, rekomendując swoich o pokolenie, niekiedy dwa pokolenia, młodszych kolegów (mówią: Uwierzcie, ten chłopak jest niesamowity, ta dziewczyna naprawdę mi imponuje). Ale też dlatego, że cała ta narada zamienia się w fascynującą grę intelektualną: co teraz usłyszymy, co powie fizyk po historyku, co biolog po ekonomiście? Jakim niebanalnym pomysłem badawczym, niespodziewanym mariażem rozmaitych dyscyplin zaskoczy kolejny kandydat?

Z roku na rok pogłębia się wrażenie, że to, co w nauce prawdziwie odkrywcze, rodzi się dziś na pograniczach tradycyjnych dyscyplin. Dla porządku podzieliliśmy naukę na pięć umownych dziedzin: nauki humanistyczne, społeczne, o życiu, ścisłe i techniczne – staramy się w ten sposób nie stracić z oczu całej rozmaitości współcześnie prowadzonych badań i uhonorować przedstawicieli możliwie najszerszej ich palety. Takie właśnie jest przesłanie naszego przedsięwzięcia – dla postępu, dla ludzkiej kultury liczy się i zgłębianie kultury helleńskiej, i tworzenie modeli matematycznych w inżynierii materiałowej. Opracowanie nowatorskich metod leczenia chorób wątroby i przystosowywanie prawa do nowych rodzajów przestępczości internetowej. Wykorzystanie nowoczesnych, zgoła wojskowych technik w archeologii i wykorzystanie wiedzy z dziedziny genetyki w socjologii. Badanie barier wzrostu gospodarczego (ekonomia) i barier w rozrodzie ryb (biologia środowiskowa). Dla postępu nauki dziś liczy się też jeszcze jedno: umiejętność zgromadzenia wokół siebie interdyscyplinarnego zespołu – daje to niezwykłe efekty i w architekturze, i w astrofizyce.

Tak przedstawia się wybór, którego dokonali w tym roku uczeni. Od lat w nieomal niezmiennym składzie przyznają naszym laureatom liczący się certyfikat. Nagroda POLITYKI jest potwierdzeniem ich talentu, więcej – wybitności. Słuszności wyboru tej drogi życiowej. Jest premią za solidną robotę, wysiłek, determinację. Za myślenie.

W ostatnim etapie konkursu tzw. kapituła społeczna wyłoni z tej piętnastki finałową piątkę. Do tego ciała doradczego zaprosiliśmy osoby znane z aktywności publicznej oraz interesujących, szerokich poglądów na rzeczywistość społeczną. Spośród laureatów wskażą wedle swej wiedzy i intuicji tych, którzy reprezentują dziedziny o wyjątkowym znaczeniu dla rozwoju kraju i generalnie dla postępu cywilizacyjnego. Ostateczne wyniki konkursu poznamy podczas finałowej gali, którą w tym roku wydamy w siedzibie naszej redakcji 18 października. A potem w kolejnych wydaniach tygodnika zamieścimy wywiady z ową superpiątką.

Już teraz serdecznie gratulujemy wszystkim piętnaściorgu laureatkom i laureatom. Witajcie w elitarnym, liczącym teraz już 257 osób klubie.

***

Finaliści 15. edycji Nagród Naukowych POLITYKI

NAUKI HUMANISTYCZNE

mgr Grzegorz Tomasz Szalast – Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego – archeologia

dr Jan Jakub Kwapisz – Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego – filologia klasyczna

mgr Krzysztof Piotr Kloc – Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie – historia

NAUKI SPOŁECZNE

dr Artur Ryszard Pokropek – Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk – socjologia

dr Urszula Markowska-Manista – Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – psychopedagogika kulturowa

dr hab. Marcin Paweł Kolasa – Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – ekonomia

dr Kacper Tomasz Gradoń – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – nauki prawne

NAUKI O ŻYCIU

dr Joanna Jadwiga Nynca – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie – biologia

dr Paweł Piotr Szczęsny – Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego – biologia

dr n. med. Ewa Marta Wunsch – Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Klinika Gastroenterologii w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie – medycyna

NAUKI ŚCISŁE

dr Agata Karska – Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – astrofizyka

dr Joanna Kowalska – Laboratorium Chemii Bioorganicznej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego – chemia

NAUKI TECHNICZNE

dr hab. inż. Łukasz Karol Madej – Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – nauki techniczne

dr inż. Jerzy Domżał – Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – teleinformatyka

dr inż. arch. Bartosz Haduch – Wydział Architektury i Sztuk Pięknych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Wydział Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie – architektura

 ***

Kapituła Profesorska (I etapu)

BIOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, NAUKI ROLNICZE

prof. dr hab. Ewa Bartnik
Wydział Biologii UW, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

FILOLOGIE, LITERATUROZNAWSTWO, JĘZYKOZNAWSTWO

prof. dr hab. Grażyna Borkowska
Instytut Badań Literackich PAN

FIZYKA

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
Wydział Fizyki UW, rektor UW w latach 2005–12

SOCJOLOGIA, ANTROPOLOGIA

prof. dr hab. Henryk Domański
Instytut Filozofii i Socjologii PAN

PSYCHOLOGIA, PEDAGOGIKA

prof. dr hab. Adam Frączek
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, rektor APS w latach 2002–08

NAUKI PRAWNE

prof. dr hab. Tomasz Giaro
Wydział Prawa i Administracji UW

NAUKI TECHNICZNE

prof. dr hab. Michał Kleiber
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, prezes PAN w latach 2007–15

HISTORIA SZTUKI, ARCHEOLOGIA

prof. dr hab. Janusz Kramarek
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu (na emeryturze)

ARCHITEKTURA, URBANISTYKA

prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Kuryłowicz&Associates Sp. z o.o.

MATEMATYKA, INFORMATYKA

prof. dr hab. Jan Madey
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

FILOZOFIA

prof. dr hab. Barbara Markiewicz
Wydział Filozofii i Socjologii UW

CHEMIA

prof. dr hab. Marcin Pałys
Rektor UW, Wydział Chemii UW

FILMOZNAWSTWO, KULTUROZNAWSTWO

red. Zdzisław Pietrasik
POLITYKA

MEDYCYNA

prof. dr hab. n. med. dr h.c. Aleksander Sieroń
Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny

GEOGRAFIA

dr hab. prof. UW Maria Skoczek
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW (na emeryturze)

EKONOMIA, ZARZĄDZANIE

prof. dr hab. Tomasz Szapiro
Rektor Szkoły Głównej Handlowej, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH

TEOLOGIA, RELIGIOZNAWSTWO

red. Adam Szostkiewicz
POLITYKA

MUZYKOLOGIA

red. Dorota Szwarcman
POLITYKA

HISTORIA, NAUKI POLITYCZNE, MEDIOZNAWSTWO

prof. dr hab. Wiesław Władyka
Instytut Badań Literackich PAN, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, POLITYKA 

***

Kapituła Społeczna (II etapu)

Henryka Bochniarz
Prezydent Konfederacji Lewiatan, była minister przemysłu, jedna z animatorek ruchu społecznego Kongres Kobiet

Magdalena Środa
Filozofka, publicystka, feministka, minister ds. równouprawnienia w rządzie Marka Belki

Marek Belka
Prezes NBP, były premier, wicepremier i minister finansów

Juliusz Braun
Dziennikarz i polityk, przewodniczący KRRiT w latach 1999–2003, od 2011 do 2015 r. prezes Telewizji Polskiej

Robert Firmhofer
Współtwórca i dyrektor Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, wybitny popularyzator nauki

Andrzej Klesyk
Prezes zarządu PZU SA, jeden z pierwszych Polaków z dyplomem Harvardu, współtworzył Handlobank i Inteligo

Marek Kondrat
Aktor, reżyser, przedsiębiorca

Tomasz Nałęcz
Historyk, publicysta, polityk, w latach 2010–15 doradca prezydenta RP ds. historii i dziedzictwa narodowego

Sławomir S. Sikora
Prezes zarządu Citi Handlowy SA

Cezary Szczylik
Szef Kliniki Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego MON, członek zespołu, który dokonał pierwszych w Polsce udanych przeszczepów szpiku kostnego

Krzysztof Zanussi
Reżyser, scenarzysta filmowy, publicysta, felietonista

W pracach Kapituły Społecznej uczestniczy również przedstawiciel Kapituły Profesorskiej oraz redaktor naczelny POLITYKI Jerzy Baczyński.

Polityka 37.2015 (3026) z dnia 08.09.2015; Nauka ; s. 70
Oryginalny tytuł tekstu: "Przedstawiamy finalistów Nagród Naukowych POLITYKI 2015"
Więcej na ten temat
Reklama

Codzienny newsletter „Polityki”. Tylko ważne tematy

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość potwierdzającą.
By dokończyć proces sprawdź swoją skrzynkę pocztową i kliknij zawarty w niej link.

Informacja o RODO

Polityka RODO

  • Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polityka Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie 02-309, przy ul. Słupeckiej 6. Przetwarzamy Twoje dane w celu wysyłki newslettera (podstawa przetwarzania danych to konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy).
  • Twoje dane będą przetwarzane do chwili ew. rezygnacji z otrzymywania newslettera, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zamówić nasz newsletter.
  • Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czytaj także

Nauka

Zaszczepieni też chorują. Dlaczego trzecia dawka jest niezbędna?

Coraz więcej osób wątpi w szczepionki przeciwko covid, skoro nawet po trzech dawkach przytrafia im się zakażenie. Czy zatem decyzję o szczepieniu przypominającym lepiej odłożyć do czasu, aż pojawią się skuteczniejsze preparaty?

Paweł Walewski
04.12.2021
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną