Nauka

Bez utopii będzie potop

Czy wystarczy dla nas Ziemi?

Żyjemy w antropocenie i nie chodzi jedynie o zabawy językowe w wymyślanie nowych pojęć. Żyjemy w antropocenie i nie chodzi jedynie o zabawy językowe w wymyślanie nowych pojęć. Kim Kyung-Hoon/Reuters / Forum
Żyjemy w antropocenie – Epoce Człowieka. Nowa era to nie tylko dumna nazwa, ale też nowe wyzwania. Najważniejsze: zachować Ziemię dla przyszłych pokoleń.
Człowiek stał się główną siłą kształtującą nie tylko własną historię, ale także globalne procesy ekologiczne i biogeochemiczne.shock/PantherMedia Człowiek stał się główną siłą kształtującą nie tylko własną historię, ale także globalne procesy ekologiczne i biogeochemiczne.

Spór o Puszczę Białowieską i sposób jej ochrony przed kornikiem drukarzem ujawnił głębokie różnice dzielące polskie społeczeństwo w rozumieniu relacji między człowiekiem a przyrodą. Czy las jest tylko zasobem gospodarczym podlegającym ekonomicznej eksploatacji? Czy też jest dziełem ludzi, którzy od wieków kształtują swoją aktywnością środowisko, tym samym przekształcając je w dziedzictwo kultury? Czy też w końcu obszary takie jak Puszcza Białowieska (

Polityka 28.2018 (3168) z dnia 10.07.2018; Nauka; s. 56
Oryginalny tytuł tekstu: "Bez utopii będzie potop"

Czytaj także

Ja My Oni

Jaka jest granica między normalnością a chorobą psychiczną?

Norma psychiczna – czy to w ogóle możliwe, by ją ustalić.

Anna Tylikowska
22.11.2016