Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Nauka

Przeciw zaciemnieniom

Osuwanie demokracji. Naukowcy z całego świata piszą o Polsce i świecie

Ukazał się drukiem kolejny zbiór wybranych głosów, opinii i ekspertyz, które zredagował nasz kolega z POLITYKI Jacek Żakowski i wydał pod tytułem „Almanach 2021/2022”. Ukazał się drukiem kolejny zbiór wybranych głosów, opinii i ekspertyz, które zredagował nasz kolega z POLITYKI Jacek Żakowski i wydał pod tytułem „Almanach 2021/2022”. Marcin Bondarowicz
To jest bardzo specjalne towarzystwo. Pracują w ośrodkach akademickich rozrzuconych po całym świecie. 41 osób dwa lata temu założyło Concilium Civitas.
Tekstów jest 20 i są one samoistnymi rozprawami biegnącymi w różne strony, często wprost dotyczą Polski, nieraz mają charakter bardziej uniwersalny.materiały prasowe Tekstów jest 20 i są one samoistnymi rozprawami biegnącymi w różne strony, często wprost dotyczą Polski, nieraz mają charakter bardziej uniwersalny.

W swoim założycielskim Manifeście piszą: „Pracujemy na różnych uczelniach daleko od Polski, ale bliskie są nam polskie sprawy. Część z nas urodziła się i wykształciła w Polsce. Część inaczej weszła do kręgu polskich spraw. Część z nas wprost zajmuje się polskimi sprawami naukowo. Część interesuje się nimi na marginesie pracy akademickiej”. Idea Concilium Civitas została zainicjowana – jak czytamy – „w duchu tradycyjnej społecznej odpowiedzialności polskiej inteligencji”.

Odpowiedzialności tym większej, że współczesny świat, co jest powszechnie odczuwane, znalazł się na niebezpiecznym zakręcie, a sytuacja Polski wobec wszystkich kryzysowych wyzwań jest szczególna. Bo jako młoda demokracja i gospodarka rynkowa wciąż zmaga się z dziedzictwem XX w. „Polska jest szczególnie wrażliwa na wyzwania systemowe, a miejsce Polski we wspólnocie zachodniej może być zagrożone bardziej niż miejsce państw starego Zachodu. To sprawia, że Polacy powinni być szczególnie roztropni, rozważni i ostrożni, jeśli nie chcemy stracić ważnej części dorobku ostatnich trzech dekad. Tę sytuację traktujemy jako wyjątkowe zobowiązanie, by aktywniej niż dotąd służyć naszą ekspertyzą”. By inicjować debaty i brać w nich aktywny udział. Takich debat internetowych odbyło się już 13.

Teraz ukazał się drukiem kolejny zbiór wybranych głosów, opinii i ekspertyz, które zredagował nasz kolega z POLITYKI Jacek Żakowski i wydał pod tytułem „Almanach 2021/2022”. One znakomicie współgrają z cyklem rozmów, które Jacek Żakowski publikuje od wielu lat na łamach POLITYKI, przybliżając poglądy i sposoby myślenia o polityce, historii, gospodarce, o społeczeństwie i oczywiście o kulturze wielkich uczonych z renomowanych ośrodków akademickich z zagranicy.

Polityka 6.2022 (3349) z dnia 01.02.2022; Nauka i cywilizacja; s. 62
Oryginalny tytuł tekstu: "Przeciw zaciemnieniom"
Reklama