Osoby czytające wydania polityki

„Polityka” - prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Nauka

Skrzynka niemagiczna

Głębokie sieci neuronowe. Uczą się jak człowiek, tylko lepiej i dokładniej

Dr hab. Żaneta Świderska-Chadaj Dr hab. Żaneta Świderska-Chadaj Leszek Zych / Polityka
O sensie życiowych niepowodzeń i walorach głębokich sieci neuronowych rozmawialiśmy z dr hab. inż. Żanetą Świderską-Chadaj, laureatką Nagrody Naukowej POLITYKI w kategorii Nauki techniczne.
Polityka

Choć dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj została wyróżniona za talent w programowaniu algorytmów i projektowaniu sztucznych sieci neuronowych, nie była cudownym dzieckiem piszącym w języku C++. Owszem, grała w „Simsy” i korzystała z prehistorycznego komunikatora internetowego Gadu-Gadu. – Ale z programowaniem zetknęłam się dopiero na studiach. I byłam zaskoczona jego prostotą: zestaw logicznych zdań, które sprawiają, że maszyna wykonuje nasze polecenia. Pewnie nie dowiedziałabym się tego, gdyby nie to, że nie dostałam się na medycynę.

Żal po karierze lekarza kurowała Świderska-Chadaj na studiach pokrewnych – z inżynierii biomedycznej. Na tyle skutecznie, że z czasem porzuciła myśl o pierwotnych planach. Przetwarzała i interpretowała dane: sygnały EKG oraz obrazy z rezonansu magnetycznego i z tomografii komputerowej. Widziała człowieka, ale nie wprost, tylko przez pryzmat nieoczywistych przejawów aktywności jego organizmu. – I przy tej okazji odkryłam, że znacznie łatwiej niż wkuwać anatomię przychodzi mi uczyć się zjawisk poddających się logice. Zostałam więc na studiach politechnicznych.

Tam też zetknęła się z sieciami neuronowymi, których wszechstronność ujęła ją na tyle, że poświęciła im pracę doktorską. Zastosowała je do wyszukiwania zmian nowotworowych w obrazach tkanki mózgu. Sieci takie są bytami programistycznymi – zbiorami algorytmów projektowanych na wzór biologicznych. Klasyczne zbudowane są z kilku warstw sztucznych neuronów, wystarczających do przetwarzania sygnału lub danych obrazowych. – Ale są też sieci nowsze, zwane głębokimi, o znacznie większej liczbie warstw i parametrów.

Szukanie inspiracji

Sieci same w sobie są tabula rasa. Zadań, które mają wykonywać – na przykład rozpoznawania obrazów – trzeba je nauczyć.

Polityka 48.2022 (3391) z dnia 22.11.2022; Nauka ProjektPulsar.pl; s. 68
Oryginalny tytuł tekstu: "Skrzynka niemagiczna"
Reklama