Nagrody Naukowe

Witold N. Nowak

Witold N. Nowak finalistą Nagród Naukowych 2018

Witold N. Nowak Witold N. Nowak Leszek Zych / Polityka
Prowadzi badania mające wyjaśnić, jakie mechanizmy chronią komórki krwiotwórcze przed uszkodzeniami DNA.

Rocznik 1986. Doktor, adiunkt w Zakładzie Biotechnologii Medycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pracę naukową rozpoczął już na II roku studiów, kiedy to zajął się analizą genu ATM. Jego mutacje są przyczyną rzadkiej choroby genetycznej, zespołu ataksji-teleangiektazji, na którą cierpi jego siostra. Nic dziwnego, że dr Nowak od lat zaangażowany jest w działania na rzecz pacjentów z tą chorobą. Jego zainteresowania naukowe dotyczą naprawy DNA, a w szczególności roli w tym procesie białka HMOX1 – oksygenazy hemowej-1. Prowadzone badania mają wyjaśnić, jakie mechanizmy chronią komórki krwiotwórcze przed uszkodzeniami DNA, co ma szansę na zastosowania praktyczne. Mutacje w DNA są przyczyną m.in. nowotworów, a HMOX1 ma wpływ na wiele procesów zachodzących w komórce.

Ostatnie badania dr. Nowaka wskazują, że HMOX1 może odgrywać ważną rolę w utrzymywaniu stabilności genomu. Dr Nowak jest współautorem 25 prac, które cytowano 238 razy, jest laureatem stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w 2015 r. i stypendium EMBL (European Molecular Biology Laboratory).

Reklama
Reklama