Osoby czytające wydania polityki

„Polityka” - prezent, który cieszy cały rok.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Nagrody Naukowe

Agnieszka Gajewicz-Skrętna

Agnieszka Gajewicz-Skrętna finalistką Nagród Naukowych 2019

Agnieszka Gajewicz-Skrętna Agnieszka Gajewicz-Skrętna Justyna Cieślikowska / Polityka
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na rozwoju i zastosowaniu metod uczenia maszynowego, metod statystycznych i chemometrycznych w procesie komputerowej oceny bezpieczeństwa chemicznego.

Rocznik 1980. Doktor, adiunkt na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Dzięki jej badaniom możliwe jest przewidzenie potencjalnych skutków ubocznych, jakie towarzyszyć mogą wprowadzaniu nowych substancji chemicznych do środowiska lub produktów codziennego użytku (np. kosmetyków). W odróżnieniu od tradycyjnych metod eksperymentalnej oceny ryzyka chemicznego, metody chemoinformatyczne są znacznie szybsze, tańsze a co szczególnie ważne pozwalają w istotny sposób ograniczyć liczbę wątpliwych etycznie badań z udziałem zwierząt laboratoryjnych. Dr Gajewicz Skrętna rozwija metody służące komputerowej ocenie ryzyka stwarzanego przez związki chemiczne, dla których dostępne dane eksperymentalne są bardzo ograniczone. Rezultaty jej prac składają się na obszerny dorobek obejmujący ponad 45 artykułów naukowych w wiodących czasopismach oraz rozdziały w monografiach. Dr Gajewicz-Skrętna jest też współkierownikiem międzynarodowego grantu i laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. W ubiegłym roku została doceniona przez Fundację L'Oreal-UNESCO i znalazła się w gronie 15 kobiet z całego świata, których badania mają szansę zmienić świat.

Reklama
Reklama