Dług publiczny - problem wspólny

EDUKATOR EKONOMICZNY. Wspólny, publiczny garb
Grecji grozi bankructwo, USA mają obniżoną ocenę wiarygodności kredytowej, Japonia zmaga się z potężnym zadłużeniem. Nadmierny dług publiczny jest dziś zmartwieniem bardzo wielu państw. Także Polski.
W Polsce ogromny dług odziedziczyliśmy już w wianie po gospodarce komunistycznej.
Franciszek Mazur/Agencja Gazeta

W Polsce ogromny dług odziedziczyliśmy już w wianie po gospodarce komunistycznej.

Aby uchronić się przed lekkomyślnością polityków, wpisaliśmy sobie do konstytucji zakaz przekroczenia unijnej bariery 60 proc. relacji długu publicznego do PKB.
Marek Sobczak/Polityka

Aby uchronić się przed lekkomyślnością polityków, wpisaliśmy sobie do konstytucji zakaz przekroczenia unijnej bariery 60 proc. relacji długu publicznego do PKB.

***

Sprawdź swą wiedzę z ekonomii - zapraszamy do rozwiązania naszego quizu. W tej edycji pytamy m.in. o to, w jakis sposób państwo zadłuża swych obywteli, o sytuację ekonomiczną w Europie oraz o bezpieczne transakcje bankowe w internecie  >>

***


Dług publiczny powstaje w prosty sposób. Jeśli instytucje państwowe – rząd, samorządy, ubezpieczenia społeczne – wydają więcej pieniędzy, niż wpływa podatków i składek, mają deficyt i brakujące środki muszą skądś zdobyć. We współczesnym świecie robią to głównie poprzez sprzedaż inwestorom obligacji. Obligacja to nic innego jak potwierdzenie, że jej posiadacz pożyczył państwu pieniądze, a państwo zobowiązuje mu się w przyszłości oddać je wraz z odsetkami. A skoro takie zobowiązanie istnieje, oznacza dług państwa, czyli dług zaciągnięty przez instytucje państwowe w imieniu wszystkich obywateli. Nieważne, który rząd zaciągał dług, odpowiada za niego cały naród, który będzie musiał w przyszłości zapewnić podatkami środki niezbędne do jego spłaty.

W skład długu publicznego wchodzą zarówno posiadane przez inwestorów skarbowe papiery wartościowe, jak i zaciągnięte w bankach kredyty, nieuregulowane zobowiązania jednostek budżetowych czy też zobowiązania wynikające z tytułu udzielonych w przeszłości przez rząd gwarancji i poręczeń. Dług publiczny wzrasta więc zarówno wtedy, gdy minister finansów sprzedaje na rynku obligacje lub bony skarbowe dla pokrycia deficytu budżetowego, jak i wówczas, gdy miasto Warszawa bierze kredyt na budowę metra albo gdy dyrektor szpitala nie spłaca rachunku za energię elektryczną.

Wierzycielami państwa mogą być osoby prywatne, banki, krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, a czasem również bank centralny. W większości krajów rozwiniętych, również w Polsce, bankowi centralnemu nie wolno jednak bezpośrednio kupować od własnego rządu obligacji, bo oznacza to niekontrolowany dodruk pieniędzy (zdarzają się banki centralne, które mimo to kupują papiery rządowe obchodząc te zakazy). Część długu publicznego jest więc w posiadaniu inwestorów krajowych, a część w rękach inwestorów zagranicznych. Ma to spore znaczenie, jeśli bowiem inwestorzy zagraniczni nagle zdecydują się pozbyć naszego długu, sprzedają obligacje na rynku finansowym, a uzyskane pieniądze zamieniają natychmiast na obce waluty, co może powodować osłabienie złotego.

Wysokie deficyty: korzyści i kłopoty

Inne ważne rozróżnienie dotyczy waluty, w której emitowane są obligacje. Większość polskich obligacji wyrażona jest w złotych. Jednak inwestorzy wiedzą, że w przypadku osłabienia kursu walutowego mogą odzyskać mniej euro i dolarów, niż pożyczyli polskiemu rządowi. Dlatego właśnie, jeśli nasz minister finansów chce przyciągnąć do kraju znaczny kapitał zagraniczny, pewną część polskich obligacji może również emitować w walutach obcych. Są one oczywiście zabezpieczone przed utratą wartości w przypadku dewaluacji, więc mogą być bardziej atrakcyjne dla światowych inwestorów. Jednocześnie jednak są bardziej ryzykowne dla Polski.

Jeśli państwo nie jest w stanie wykupić wyemitowanych przez siebie obligacji, oznacza to jego bankructwo. Zazwyczaj dzieje się tak wówczas, gdy kraj wpada w pułapkę zadłużenia. Inwestorzy, do tej pory spokojni o swoje pieniądze, nagle orientują się, że krajowi zagrażają kłopoty finansowe. Ponieważ uznają pożyczkę za bardziej ryzykowną, żądają znacznie wyższych odsetek, co zwiększa koszty obsługi długu (odsetki płacone przez rząd Grecji wzrosły w ciągu kilku miesięcy z 9 proc. do ponad 18 proc.). Ponieważ możliwości radykalnego zmniejszenia deficytu w krótkim czasie są raczej niewielkie, inwestorzy mogą do reszty stracić zaufanie do wiarygodności kraju. Rząd nie ma już od kogo pożyczyć pieniędzy, by spłacić wcześniej zaciągnięte długi, i staje wobec perspektywy bankructwa.

Jeśli zadłużenie wyemitowane jest we własnej walucie, ostatnią deską ratunku może być jeszcze dodrukowanie pustych pieniędzy i spłata zobowiązań za ich pomocą – oczywiście pod warunkiem, że na takie działanie zgodzi się bank centralny. To jednak oznacza zazwyczaj wybuch inflacji. Zadłużenie zostanie spłacone pieniędzmi, które straciły znaczną część realnej wartości, ale koszty tego manewru ponoszą również wszyscy obywatele gnębionego przez inflację kraju. Oczywiście manewru spłaty zobowiązań pustymi pieniędzmi nie da się dokonać w odniesieniu do tej części długu, którą zaciągnięto w walutach obcych, nie da się tego zrobić również wtedy, gdy kraj nie emituje sam pieniędzy, których używa (tak jak w używającej euro Grecji).

Polityka wysokich deficytów i zaciągania długu publicznego daje więc pewne krótkookresowe korzyści (rząd może wydawać więcej pieniędzy, niż zbiera z podatków), jednak za cenę długookresowych kłopotów. Po pierwsze, rosnący dług wiąże się z wypłatą coraz wyższych odsetek inwestorom (polski budżet przeznacza dziś na ten cel 38 mld zł, czyli trzykrotnie więcej niż na szkolnictwo wyższe i kilkanaście razy więcej niż na kulturę). Po drugie, nadmierne potrzeby finansowe państwa prowadzą do wyższych stóp procentowych i ograniczenia zasobów kapitału potrzebnych do finansowania rozwoju. No i po trzecie, wysoki dług to ryzyko niewypłacalności albo wybuchu wysokiej inflacji.

Czytaj także

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną