Niemcy dopłacają i z Unii korzystają

EDUKATOR EKONOMICZNY. Europejski Guliwer
Wszystkich, którzy obawiają się rozpadu strefy euro, a może i całej Unii, spieszymy uspokoić. Nie pozwolą na to Niemcy, które najwięcej dopłacają do UE, ale też najwięcej z niej korzystają.
Niemcy są dumni ze swych sukcesów, a zarazem im nie dowierzają. Rezygnację z marki na rzecz euro przyjęto jako utratę części narodowej tożsamości.
Chris Lancaster/Flickr CC by SA

Niemcy są dumni ze swych sukcesów, a zarazem im nie dowierzają. Rezygnację z marki na rzecz euro przyjęto jako utratę części narodowej tożsamości.

Polityka

***

Sprawdź swą wiedzę z ekonomii - zapraszamy do rozwiązania naszego quizu. W tej edycji pytamy m.in. o to, w jakis sposób państwo zadłuża swych obywteli, o sytuację ekonomiczną w Europie oraz o bezpieczne transakcje bankowe w internecie  >>

***


Niby żyjemy w świecie zglobalizowanym, ale bez przesady. Pankaj Ghemawat, profesor ekonomii na uniwersytecie w Barcelonie, wyliczył, że zaledwie 3 proc. ludzkości mieszka poza krajem urodzenia. Tylko 2 proc. studentów studiuje poza swym krajem. Tylko 2 proc. rozmów telefonicznych to rozmowy międzynarodowe. I zaledwie 17–18 proc. komunikacji internetowej przekracza narodowe granice. Ludzie w 95 proc. dowiadują się o świecie z krajowych mediów, a tylko w 5 proc. – z zagranicznych. A w gospodarce światowej eksport to jedynie 20 proc. światowego PKB. I jedynie 20 proc. inwestycji na giełdach krajowych jest w rękach cudzoziemców. Gospodarka światowa wcale nie jest dziś bardziej zglobalizowana niż w czasach kolonialnych. A procent inwestycji zagranicznych w światowym PKB dopiero od niedawna przekroczył poziom 1914 r.

Przepływ ludzi, inwestycji, towarów i kapitału – twierdzi Ghemawat – nadal dokonuje się przed wszystkim w ramach narodowych. Nadal w handlu międzynarodowym istotną rolę odgrywa dystans geograficzny i kulturowy. Najbardziej intensywną wymianę handlową prowadzą te kraje, które posługują się tym samym językiem; należą do tej samej wspólnoty walutowej i gospodarczej; były kiedyś we współzależności kolonialnej. I tak Niemcy – światowa potęga eksportowa – aż 60 proc. swej wymiany handlowej prowadzą w ramach UE. Przy całej globalizacji, rosyjskich surowcach i gigantycznym chińskim rynku podstawą niemieckiej gospodarki jest strefa euro, UE i „bliska zagranica”, do której należą także Stany Zjednoczone. Sąsiadująca z Niemcami Polska jest na 10 miejscu, Chiny – według przytaczanych przez Ghemawata statystyk – na 11, choć pewnie już nas przeskoczyły.

Beneficjent globalizacji

Co to oznacza dla Europy w praktyce? Choćby to, że zerwanie europejskich pęt w imię narodowego egoizmu – np. poprzez rozbicie strefy euro czy powrót do niemieckiej marki – groziłoby gospodarce niemieckiej zawałem. Zdaniem Daniela Grosa, dyrektora Centre for European Policy Studies (CEPS), rozpad strefy euro załamałby system finansowy i spowodował spadek wydajności niemieckiej gospodarki o 20–30 proc. Kto chciałby i mógłby się na to zdecydować?

Przecież, jak wynika z analizy Deutsche Banku, gospodarka niemiecka – mimo spowolnienia w ostatnich miesiącach – kwitnie. W 2010 r. wzrost gospodarczy był najwyższy w strefie euro. Sześć lat po reformach Agendy 2010, (odpowiednik naszego planu Hausnera), które zredukowały państwo opiekuńcze i kosztowały Schrödera przegraną w wyborach 2005 r., bezrobocie spadło z 4 mln do niespełna 3 mln osób. Niemieckie firmy mają pełne portfele zamówień, a niemiecki eksport bije wszelkie rekordy.

Pod koniec ery Kohla Niemcy uchodziły za kraj ludzi starych, ze skostniałym rynkiem pracy, sparaliżowany regulacjami prawnymi, przygnieciony kosztami zjednoczenia i pogrążony w stagnacji, z którego produkcję przenosi się do krajów z tanią siłą roboczą. Dziś są beneficjentem globalizacji, bo potrafiły wykorzystać międzynarodowy podział pracy, handel międzynarodowy i kooperację z zagranicznymi dostawcami, mówi Lars Slomka z Deutsche Bank Global Markets.

Według studium „Focusa” niemieckim atutem jest utrzymanie – wbrew ogólnej tendencji – wysokiego (23 proc.) udziału produkcji przemysłowej w PKB. W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniego ćwierćwiecza spadł on o połowę – z 30 do 15 proc.; we Francji wynosi już tylko 11,2 proc., a w USA też niewiele – 15 proc. Po reformach Schrödera, które kontynuował rząd wielkiej koalicji chadeków z socjaldemokratami w latach 2005–09, niemieckie przedsiębiorstwa doceniają zalety inwestowania w kraju i nie przenoszą wykwalifikowanej produkcji za granicę. Zmalały koszty pracy, a po zmniejszeniu świadczeń socjalnych wzrosła gotowość jej podejmowania. Zmieniła się też strategia osłabionych związków zawodowych, które teraz walczą nie tyle o podwyżki płac, ile o większą ochronę miejsc pracy. W konsekwencji niemiecki przemysł samochodowy produkuje od dziesięciu lat 5 mln pojazdów rocznie, podczas gdy produkcja włoska spadła w tym samym czasie z 1,4 mln do 0,5 mln.

Wyraźną zaletą niemieckiej gospodarki jest jej innowacyjność. Niemcy są też wciąż matecznikiem tysięcy małych i średnich wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, często rodzinnych, które nawet niekoniecznie wchodzą na giełdę. Według Harvard Business School aż 1107 z nich należy w swych dziedzinach do ścisłej czołówki światowej. To one tworzą najwięcej miejsc pracy. I to ich długofalowe planowanie zapewniło niemieckiej gospodarce względną stabilność w czasie kryzysu 2009 r.

Silnym punktem Niemiec, tak jak i całej Europy Północnej, jako obszaru do inwestowania, są stabilne ceny i zakorzeniona od bez mała 200 lat kultura industrialna. Jednak sama etyka protestancka, tak ceniona przez Maxa Webera jako podstawa ducha kapitalizmu, nie wystarczyłaby, gdyby nie racjonalne prawo własności i liberalizm gospodarczy państwa, które – w odróżnieniu od Chin, Indii czy krajów muzułmańskich – od XIX w. pozostawiało przedsiębiorcy wypracowane zyski, żeby mógł inwestować i się rozwijać.

Kompleks płatnika

Gospodarka niemiecka żyje z eksportu. Co prawda tytuł mistrza świata straciła w 2009 r. na rzecz Chin, a w ubiegłym roku drugie miejsce na rzecz USA, ale Amerykanie więcej kupują, niż sprzedają, ich deficyt handlowy wynosi 346,7 mld euro. Natomiast Niemcy w ciągu ostatnich 15 lat podwoiły udział eksportu w PKB z 24 do 46 proc., osiągając w 2010 r. 153,3 mld euro nadwyżki w bilansie handlowym. Jedynie Chiny i Japonia miały ostatnio lepsze wskaźniki.

W marcu 2011 r. eksport Niemiec osiągnął niemal 100 mld euro, 15,8 proc. więcej niż przed rokiem. W czerwcu koniunktura osłabła. Eksport wzrósł tylko o 3,1 proc. do 88,3 mld euro. Mimo to czerwcowe nadwyżki sięgały 12,7 mld euro – 1,6 mld mniej niż rok temu. Eksperci Niemieckiej Izby Handlowo-Przemysłowej (DIHK) oceniają, że w 2011 r. niemiecki eksport przekroczy granicę biliona euro. A źródłem tych rekordów jest przede wszystkim handel z sąsiadami. Popyt krajów UE na niemieckie towary wzrósł w ubiegłym roku o 16 proc.

Przeniesienie całych gałęzi produkcji do krajów z tańszą siłą roboczą nie obniżyło konkurencyjności Niemiec. Wprawdzie w niemieckich samochodach udział podzespołów wyprodukowanych za granicą wynosi aż 75 proc., to jednak niemieckie firmy znalazły korzystną symbiozę wysokiej technologii we własnym kraju z dogodnymi kosztami pracy na wschodzie.

 

Czytaj także

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną