Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Poradniki rynkowe

Czysto znaczy wydajnie

Kto zapewni pracownikom komfortowe warunki pracy (temperatura, wilgotność, oświetlenie, wymiana powietrza), może liczyć na wzrost produktywności nawet o 20 proc.! Kto zapewni pracownikom komfortowe warunki pracy (temperatura, wilgotność, oświetlenie, wymiana powietrza), może liczyć na wzrost produktywności nawet o 20 proc.! materiały prasowe
Zła jakość powietrza w miejscach pracy nie tylko zagraża zatrudnionym, ale też przynosi ogromne straty pracodawcom. Powinni oni pamiętać, że inwestycja w dobry system wentylacyjny zawsze się opłaci.

Wiele mówi się o problemie jakości powietrza w Polsce. Zwłaszcza w okresie zimowym i wiosennym otrzymujemy często komunikaty o zbyt wysokim poziomie zanieczyszczeń, przestrzegające nas przed długim przebywaniem na dworze, bieganiem czy jazdą na rowerze. Może wydawać się, że w domu czy pracy oddychamy lepszym powietrzem, skoro tam nie ma starych pieców węglowych ani spalin z samochodów. Niestety, także w miejscach pracy jesteśmy narażeni na zanieczyszczenia powietrza.

Samo hasło „zanieczyszczenia powietrza” jest bardzo szerokie i obejmuje wiele różnych problemów. Można wyodrębnić przynajmniej kilka kategorii szkodliwych substancji w miejscach pracy: • zanieczyszczenia mikrobiologiczne (to na przykład kurz, grzyby, roztocza), • niebezpieczne dla naszego zdrowia czynniki chemiczne (jak cząsteczki detergentów, odczynników biologicznych lub chemikaliów), • substancje specyficzne dla konkretnej firmy, powiązane z charakterem jej działalności (przykładowo spaliny silnikowe w zakładach produkcyjnych czy niebezpieczne gazy w oczyszczalniach ścieków).

O tym, jakim powietrzem oddychają osoby zatrudnione w firmach, decyduje jakość instalacji HVAC w budynku. HVAC to skrót od angielskich słów heating (ogrzewanie), ventilation (wentylacja) i air conditioning (klimatyzacja). – Niestety, wielu zarządców nieruchomości ignoruje konieczność okresowej oceny wydajności wentylacji, wymiany filtrów powietrza czy potrzebę regularnej konserwacji i napraw poszczególnych urządzeń. Z problemem wentylacji w pracy borykają się m.in. zakłady papiernicze, metalurgiczne czy chemiczne – tłumaczy Filip Konieczny, Business Development Manager we Flowair.

Tymczasem zanieczyszczone powietrze bardzo negatywnie wpływa na zdrowie pracowników.

Polityka 20.2022 (3363) z dnia 10.05.2022; Biura i magazyny; s. 62
Reklama