Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Poradniki rynkowe

Czysto znaczy wydajnie

Kto zapewni pracownikom komfortowe warunki pracy (temperatura, wilgotność, oświetlenie, wymiana powietrza), może liczyć na wzrost produktywności nawet o 20 proc.! Kto zapewni pracownikom komfortowe warunki pracy (temperatura, wilgotność, oświetlenie, wymiana powietrza), może liczyć na wzrost produktywności nawet o 20 proc.! materiały prasowe
Zła jakość powietrza w miejscach pracy nie tylko zagraża zatrudnionym, ale też przynosi ogromne straty pracodawcom. Powinni oni pamiętać, że inwestycja w dobry system wentylacyjny zawsze się opłaci.

Wiele mówi się o problemie jakości powietrza w Polsce. Zwłaszcza w okresie zimowym i wiosennym otrzymujemy często komunikaty o zbyt wysokim poziomie zanieczyszczeń, przestrzegające nas przed długim przebywaniem na dworze, bieganiem czy jazdą na rowerze. Może wydawać się, że w domu czy pracy oddychamy lepszym powietrzem, skoro tam nie ma starych pieców węglowych ani spalin z samochodów. Niestety, także w miejscach pracy jesteśmy narażeni na zanieczyszczenia powietrza.

Samo hasło „zanieczyszczenia powietrza” jest bardzo szerokie i obejmuje wiele różnych problemów. Można wyodrębnić przynajmniej kilka kategorii szkodliwych substancji w miejscach pracy: • zanieczyszczenia mikrobiologiczne (to na przykład kurz, grzyby, roztocza), • niebezpieczne dla naszego zdrowia czynniki chemiczne (jak cząsteczki detergentów, odczynników biologicznych lub chemikaliów), • substancje specyficzne dla konkretnej firmy, powiązane z charakterem jej działalności (przykładowo spaliny silnikowe w zakładach produkcyjnych czy niebezpieczne gazy w oczyszczalniach ścieków).

O tym, jakim powietrzem oddychają osoby zatrudnione w firmach, decyduje jakość instalacji HVAC w budynku. HVAC to skrót od angielskich słów heating (ogrzewanie), ventilation (wentylacja) i air conditioning (klimatyzacja). – Niestety, wielu zarządców nieruchomości ignoruje konieczność okresowej oceny wydajności wentylacji, wymiany filtrów powietrza czy potrzebę regularnej konserwacji i napraw poszczególnych urządzeń. Z problemem wentylacji w pracy borykają się m.in. zakłady papiernicze, metalurgiczne czy chemiczne – tłumaczy Filip Konieczny, Business Development Manager we Flowair.

Tymczasem zanieczyszczone powietrze bardzo negatywnie wpływa na zdrowie pracowników.

Polityka 20.2022 (3363) z dnia 10.05.2022; Biura i magazyny; s. 62
Reklama