Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Społeczeństwo

Sprostowanie

Polityka

W artykule pt. „Lekarz od sumień” autorstwa Joanny Solskiej opublikowanym w numerze 48. „Polityki” pojawiły się nieprawdziwe informacje.

1. Nieprawdą jest jakoby Konstanty Radziwiłł był przez 10 lat prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej i przez ostatnie pięć wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Konstanty Radziwiłł był przez 8 lat prezesem NRL, przez 4 lata wiceprezesem NRL i przez ostatnie dwa lata sekretarzem NRL.

2. Nieprawdą jest jakoby Naczelna Rada Lekarska po tzw. sprawie prof. Chazana zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem, czy lekarze niegodzący się na wykonanie aborcji w przypadkach przewidzianych przez polskie prawo muszą wskazać inną placówkę, która to zrobi. Naczelna Rada Lekarska zwróciła się do TK w dniu 11 marca 2014 r., tj. przed tzw. sprawą prof. Chazana.

3. Nieprawdą jest jakoby Naczelna Rada Lekarska mogła pozbawić lekarza nawet prawa wykonywania zawodu. Pozbawić prawa wykonywania zawodu może tylko i wyłącznie Sąd Lekarski w wydanym orzeczeniu.

4. Nieprawdą jest, że to NRL zdecydowała, u jakiego ubezpieczyciela mają jej członkowie wykupić polisy OC. NRL nie podejmowała takiej decyzji.

Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Polityka 50.2015 (3039) z dnia 08.12.2015; Do i od redakcji; s. 114
Reklama