Żyjmy Lepiej

Specjaliści

Szereg specjalistów zajmuje się likwidacją skutków lub łagodzeniem następstw chorób, zapobieganiem im oraz przywracaniem sprawności. Szereg specjalistów zajmuje się likwidacją skutków lub łagodzeniem następstw chorób, zapobieganiem im oraz przywracaniem sprawności. Getty Images
Kto może pomóc w przypadku bólu pleców.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Najczęściej specjalista medycyny rodzinnej. Może zdiagnozować podstawowe choroby kręgosłupa, wady postawy, znaleźć przyczyny bólu. Wystawia zlecenia na badania podstawowe (w tym także rentgen) oraz skierowania do innych specjalistów w ramach ubezpieczenia z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Neurolog

Lekarz zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób układu nerwowego, w tym nerwobólów, bólów kręgosłupa, zapaleń nerwów (tzw. korzonków). Przy użyciu młotka neurologicznego bada odruchy fizjologiczne, których zniesienie może świadczyć o uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Wywiad: „Pójście pod młotek”.

Reumatolog

Specjalista medycyny wewnętrznej zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób narządu ruchu, a więc stawów, mięśni, ścięgien i więzadeł oraz stanów zapalnych tkanki łącznej. Wywiad: „Słuchanie stawów”.

Ortopeda

Chirurg, który zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem operacyjnym chorób związanych z narządem ruchu: kości, ścięgien, więzadeł i stawów. Leczy również wady postawy. Gałąź ortopedii zwana traumatologią koncentruje się na naprawie uszkodzeń układu ruchu powstałych w wyniku wypadków i urazów. Wywiad: „Nie taki stół straszny”.

Neurochirurg

Chirurg specjalizujący się w diagnostyce i leczeniu operacyjnym chorób układu nerwowego. Do głównych obszarów jego zainteresowań należą: mózgowie, rdzeń kręgowy, nerwy obwodowe oraz układ naczyniowy dostarczający krew do tych części organizmu.

Żyjmy lepiej „Kręgosłup” (100160) z dnia 03.02.2020; Przed wizytą u lekarza; s. 14
Reklama