Żyjmy Lepiej

Metoda Ackermanna

Polityka

Kto wymyślił tę metodę i kiedy?
Metoda ta powstała na podstawie wiedzy i doświadczeń szwedzkiego lekarza dr Wilhelma Ackermanna. Założył on w latach 70., w Ackermann College of Chiropractic Stockholm, nad którym kierownictwo po jego śmierci objął jego syn, prof. Paul Ackermann, ceniony chirurg ortopeda. Instytut w Sztokholmie kształci terapeutów z całego świata i rozwija tę metodę w oparciu o najnowsze postępy wiedzy z ortopedii, neurologii i rehabilitacji medycznej.

Jakie są założenia tej metody?

Reklama