Skład Kapituł Nagród Naukowych POLITYKI 2017
Laureaci Nagród Naukowych POLITYKI wyłaniani są dwuetapowo, przez dwie Kapituły. Kapituła I etapu rekomenduje 15 finalistów programu w danym roku, Kapituła II etapu wskazuje 5 laureatów.

W roku 2017 Kapituły obradować będą w następujących składach:

Kapituła I etapu, tzw. Profesorska:

prof. dr hab. Ewa Bartnik
Wydział Biologii UW, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

prof. dr hab. Grażyna Borkowska
Instytut Badań Literackich PAN

red. Bartek Chaciński
szef działu kultury POLITYKI

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
Wydział Fizyki UW, rektor UW w latach 2005–2012

prof. dr hab. Henryk Domański
Instytut Filozofii i Socjologii PAN

prof. dr hab. Adam Frączek
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

prof. dr hab. Tomasz Giaro
Wydział Prawa i Administracji UW

prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, rektor UE we Wrocławiu w latach 2012–16

prof. dr hab. Michał Kleiber
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, prezes PAN w latach 2007–2015

prof. dr hab. Janusz Kramarek
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu (na emeryturze)

prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Kuryłowicz&Associates Sp z o.o.

prof. dr hab. Jan Madey
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

prof. dr hab. Barbara Markiewicz
Wydział Filozofii i Socjologii UW

prof. dr hab. Marcin Pałys
Rektor UW, Wydział Chemii UW

red. Zdzisław Pietrasik
POLITYKA

prof. dr hab. n. med. dr h.c. Aleksander Sieroń
Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny

dr hab., prof. UW Maria Skoczek
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW (na emeryturze)

prof. dr hab. Tomasz Szapiro
Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w latach 2012–16

red. Adam Szostkiewicz
POLITYKA

red. Dorota Szwarcman
POLITYKA

prof. dr hab. Wiesław Władyka
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, POLITYKA

***

Kapituła II etapu, tzw. Obywatelska:

Marek Belka
Profesor ekonomii, polityk, wykładowca akademicki, eksponowany urzędnik w międzynarodowych instytucjach finansowych. Były premier, dwukrotnie wicepremier i minister finansów, w latach 2010–16 prezes Narodowego Banku Polskiego

Andrzej Jacek Blikle
Profesor matematyki i informatyki, członek Europejskiej Akademii Nauk, przedsiębiorca i trener biznesu, udziałowiec firmy A. Blikle, członek ponad 30 organizacji, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi

Henryka Bochniarz
Prezydent Konfederacji Lewiatan; ekonomistka, była minister przemysłu; jedna z animatorek ruchu społecznego Kongres Kobiet

Irena Eris
Doktor farmacji, współwłaścicielka i dyrektor ds. badań firmy Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, laureatka wielu nagród dla przedsiębiorców, menadżerów i społeczników, odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Robert Firmhofer
Współtwórca i dyrektor Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, wybitny popularyzator nauki

Grzegorz Miecugow
Dziennikarz i publicysta, współtworzył Fakty w TVN i kanał informacyjny TVN24, zastępca dyrektora programowego TVN24 oraz prowadzący „Szkło kontaktowe” i „Inny punkt widzenia”

Tomasz Nałęcz
Historyk, publicysta, polityk, w latach 2010–1015 doradca prezydenta RP ds. historii i dziedzictwa narodowego

Sławomir S. Sikora
Prezes zarządu Citi Handlowy SA

Cezary Szczylik
Szef Kliniki Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego MON, członek zespołu, który dokonał pierwszych w Polsce udanych przeszczepów szpiku kostnego w latach 80.

Krzysztof Zanussi
Reżyser, scenarzysta filmowy, publicysta, felietonista. W jego twórczości filmowej intelektualiści, naukowcy, świat akademicki zajmują szczególne miejsce

W pracach Kapituły II stopnia uczestniczy również przedstawiciel Kapituły I stopnia oraz redaktor naczelny POLITYKI Jerzy Baczyński.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj