Archiwum Polityki

Konkurs im. Barbary Łopieńskiej

Nagroda im. Barbary N. Łopieńskiej jest przyznawana autorom najlepszych wywiadów prasowych w roku. Powstała z inicjatywy redakcji, z którymi wybitna dziennikarka, zmarła tragicznie w styczniu 2004 r. – była związana. Twórcy nagrody – „Polityka”, „Res Publica Nowa”, „Gazeta Wyborcza”, „Tygodnik Powszechny”, „Viva!”, „Twój Styl”, „Press” – chcą nagradzać dziennikarstwo przenikliwe, nieagresywne, trudną sztukę prowadzenia rozmowy. Kapitułę tworzą przedstawiciele wymienionych redakcji. Nagrodę, w wysokości 10 tys. zł, przyznano już dwa razy. Otrzymać ją może tylko dziennikarz – nie jest przyznawana redakcjom. Nominacje mogą zgłaszać kolegia redakcyjne wszystkich gazet i czasopism w Polsce, redakcje, które ustanowiły nagrodę, oraz sami autorzy wywiadów prasowych. Kapitułę nagrody stanowią przedstawiciele organizatorów.

Termin nadsyłania prac upływa 31.01.2007. Adres: lopienska06@polityka.com.pl

Polityka 4.2007 (2589) z dnia 27.01.2007; Do i od redakcji; s. 83
Reklama