Archiwum Polityki

Na dorobku bez zarobku

Dobiega końca przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej, drugiej edycji konkursu o stypendia „Polityki” dla młodych naukowców. Lektura nadesłanych aplikacji pozwala nam już na orientację, kto i z jakim uzasadnieniem zabiega o naszą pomoc, jakie dziedziny wiedzy reprezentują kandydaci i jaka jest ich sytuacja życiowa.

Najwięcej kandydatów na stypendystów reprezentuje pięć dziedzin nauki: filologie i językoznawstwo, historię, technikę, biologię i ochronę środowiska oraz fizykę. Inne dziedziny są oblegane mniej (na kolejnych miejscach medycyna oraz socjologia i nauki polityczne), ale właściwie nie ma takiej, z której nie byłoby zgłoszeń. Więcej niż połowa aplikantów to magistrzy pracujący nad doktoratami, mniej jest doktorów zabiegających o habilitację. Zdecydowana większość lokuje się w przedziale wieku 25–35 lat, chociaż otrzymaliśmy także zgłoszenia od osób niewątpliwie młodych duchem, twórczych, ale tak zaawansowanych wiekiem, że przy najlepszej woli nie można ich zaliczyć do naukowców na początku drogi.

Polityka 26.2002 (2356) z dnia 29.06.2002; Nauka ; s. 74
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Dołączam

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >