Archiwum Polityki

Immunitet trochę mniejszy?

W Sejmie w decydującą fazę wchodzą prace nad nowelizacją ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Chodzi przede wszystkim o uregulowanie trybu postępowania w stosunku do posłów, przeciwko którym toczą się postępowania rozpoczęte przed objęciem mandatu. Nowe zapisy wprowadzają możliwość zrzeczenia się w tych sprawach immunitetu poselskiego. Ułatwiają także sądom prowadzenie procesu, ponieważ będzie on mógł toczyć się bez przeszkód do czasu, gdy Sejm zażąda jego przerwania.

Polityka 51.2002 (2381) z dnia 21.12.2002; Ludzie i wydarzenia; s. 16