Archiwum Polityki

Kadry • Nomnacje • Denominacje

Anna Hintz została głównym inspektorem pracy. Inspektora powołuje marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy. W jej skład wchodzą przedstawiciele Sejmu, Senatu, premiera, central związkowych, pracodawców i niektórych organizacji społecznych. Państwowa Inspekcja Pracy zatrudnia prawie 2,4 tys. osób, z których ok. 1,5 tys. ma uprawnienia do kontroli przestrzegania warunków i prawa pracy.

Anna Hintz ukończyła Wydział Prawa i Administracji UW oraz studia podyplomowe z polityki społecznej w SGPiS. Początkowo pracowała w aparacie związkowym i w służbie zdrowia. Od 1983 r. w Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie zaczynała od stanowiska podinspektora, a ostatnio (od 1992 r.) była dyrektorem Departamentu Prawnego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem pracy. Należy do Stowarzyszenia Legislatorów Polskich. Była członkiem Komisji ds. Reformy Prawa Pracy. Jest współautorką komentarza do kodeksu pracy pod red. prof. Tadeusza Zielińskiego. Jest zamężna, ma dwóch dorosłych synów.

Barbara Trzeciak-Pietkiewicz

została prezesem telewizji TV4.

Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz podyplomowe studia dziennikarskie na UW. Początkowo pracowała w Polskim Radiu we Wrocławiu, m.in. jako kierownik Redakcji Magazynów i Dzienników, skąd przeszła do miejscowego Ośrodka TVP, gdzie była sekretarzem programowym. W stanie wojennym internowana. Od 1990 r. dyrektor Ośrodka Radia i Telewizji we Wrocławiu. Od 1991 r. dyrektor Programu 2 TVP, skąd przeszła na stanowisko dyrektora programowego telewizji Polsat. Jest także wiceprezesem Fundacji Polsat Dzieciom.

Ma córkę (Monikę Richardson) – dziennikarkę programu 2 TVP, i syna studenta.

Ponadto:

Prof.

Polityka 51.2002 (2381) z dnia 21.12.2002; Ludzie i wydarzenia; s. 18
Reklama