Archiwum Polityki

Kadry • Nomnacje • Denominacje

Anna Hintz została głównym inspektorem pracy. Inspektora powołuje marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy. W jej skład wchodzą przedstawiciele Sejmu, Senatu, premiera, central związkowych, pracodawców i niektórych organizacji społecznych. Państwowa Inspekcja Pracy zatrudnia prawie 2,4 tys. osób, z których ok. 1,5 tys. ma uprawnienia do kontroli przestrzegania warunków i prawa pracy.

Anna Hintz ukończyła Wydział Prawa i Administracji UW oraz studia podyplomowe z polityki społecznej w SGPiS.

Polityka 51.2002 (2381) z dnia 21.12.2002; Ludzie i wydarzenia; s. 18
Reklama