Archiwum Polityki

Wielka afera z małego żartu

W recenzji ze spektaklu „Akademia Pana Kleksa” [POLITYKA 5] zacytowałem fragment eseju Karoliny Kosińskiej z czasopisma „op. cit.”. Autorka dokonała w nim analizy książki Brzechwy, a właściwie powstałego na jej podstawie filmu w reż. Krzysztofa Gradowskiego, w kategoriach... orientacji seksualnych. Wniosek był zaskakujący: „Akademia...” to ledwie zakamuflowana pochwała... kultury gejowskiej. A oto list jaki nadesłała p. Kosińska.

Piotr Sarzyński

 

Zacytował pan mój tekst z „op.

Polityka 6.2007 (2591) z dnia 10.02.2007; Listy; s. 99
Reklama