Archiwum Polityki

Pan Tolo

Gdyby żył, kończyłby właśnie sto lat. 25 lutego 1907 r. urodził się w Wilnie Antoni Gołubiew. To Wilno było w jego życiu ogromnie ważne, a jednocześnie w jakiś sposób paradoksalne. Najpierw o tym, co ważne. Ukończył sławne wileńskie Gimnazjum Zygmunta Augusta, do którego uczęszczali w bliskich sobie latach między innymi: Czesław Miłosz (1911), Aleksander Rymkiewicz (1913), Andrzej Święcicki (1915)... W kręgu gimnazjum poznali się i zaprzyjaźnili. Potem przeniosło się to na czasy studenckie (gdzie poeci poszli nieco innymi drogami), ale już Gołubiewa, Stommę, Święcickiego i Zgorzelskiego odnajdujemy razem w „Odrodzeniu” (jego członkiem, acz we Lwowie, był także Jerzy Turowicz, którego poznali w 1932 i w naturalny sposób włączyli do „paczki”).

Polityka 6.2007 (2591) z dnia 10.02.2007; Stomma; s. 106
Reklama