Archiwum Polityki

PISM. List otwarty studentów do premiera

Szanowny Panie Premierze,

My, młodzi ludzie, niezależni obserwatorzy polskiej sceny politycznej, wyrażamy głębokie zaniepokojenie odwołaniem prof. Romana Kuźniara z funkcji dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Według doniesień prasowych prof. Kuźniar stracił stanowisko na skutek braku jego poparcia dla polityki rządu wobec ulokowania w Polsce bazy rakiet przechwytujących systemu NMD. Minister Anna Fotyga nie ujawniła przyczyn dymisji. Tym samym utwierdziła nas w przekonaniu, że jej jedynym motywem była przedstawiona rządowi poufna analiza, która miała zakwestionować celowość umieszczania w kraju amerykańskiej tarczy antyrakietowej.

Pozbawianie Instytutu uznanego eksperta w dziedzinie studiów strategicznych uważamy za skandaliczne i szkodliwe dla Polski. Decyzja ta godzi w niezależność naukowców i została podjęta z powodów politycznych. Rząd na własne życzenie stracił możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia wybitnego specjalisty oraz konsultowania się w sprawach tak ważnych jak kwestie obronności i bezpieczeństwa.

Polska polityka zagraniczna potrzebuje poważnej dyskusji i analizy różnych stanowisk w kluczowych dla kraju kwestiach. Jednocześnie podkreślamy, że niniejszym listem nie odnosimy się do kwestii celowości rozmieszczenia elementów tarczy antyrakietowej w Polsce.

Domagamy się uargumentowania powziętej decyzji o odwołaniu prof. Kuźniara.

Z poważaniem
Aleksandra Bartkowiak
Stowarzyszenie Młode Centrum

Polityka 8.2007 (2593) z dnia 24.02.2007; Listy; s. 89
Reklama