Archiwum Polityki

Co to za „Przegląd”?

Za sprawą raportu o WSI odżyła zlikwidowana kilka lat temu „Trybuna Śląska”. Chodzi o przypisaną służbom inicjatywę powołania „Przeglądu Międzynarodowego” i wydawania go jako wkładki do „TŚ” w połowie lat 90. Ma to być jeden z przykładów „aktywnej roli służb wobec mediów”. Według raportu pomysł zrodził się u generałów K. Malejczyka i M. Dukaczewskiego, a znani dziennikarze Jerzy Tepli ps. Eureko (wieloletni korespondent w Niemczech) i Grzegorz Woźniak ps. Cezar dostali zadanie stworzenia i redagowania pisma. Tadeusz Biedzki, ówczesny redaktor naczelny „TŚ”, mówi: – Skontaktował się ze mną Jerzy Tepli, nasz wieloletni współpracownik, korespondent w Niemczech, z informacją, że w Warszawie zrodził się pomysł wydawania miesięcznika o tematyce międzynarodowej i zaproponował, aby na początku była to wkładka do „TŚ”. Tepli powiedział, że to projekt rządowy, państwo pokryje koszty wydawnicze, a celem jest przybliżanie rodakom spraw międzynarodowych. „Przegląd” był redagowany w Warszawie, do Katowic przychodziły materiały i makiety stron, były czytane, czasami poprawiane – i szły do drukarni. Pierwszy numer poświęcony był polskiej racji stanu. Otwierały go rozmowy z prof. Bronisławem Geremkiem i Jurijem Kaszlewem – ambasadorem Rosji w Polsce. O polskiej racji stanu pisał w nim Jerzy J. Wiatr. Drugi numer, październikowy, też był tematyczny: Plotka po rosyjsku, niemiecku, francusku i amerykańsku. W kolejnych numerach Eugeniusz Guz odsłania kulisy zerwania po wojnie konkordatu, Jan Gadomski analizuje sytuację w Rosji na progu 1995 r., a Andrzej Bilik rysuje sylwetkę Borysa Jelcyna. W 1996 r. wkładka nabrała kolorów i wychodziła pod tytułem „Świat”. „PM” pojawił się jeszcze w 1998 r.

Polityka 9.2007 (2594) z dnia 03.03.2007; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 16
Reklama