Archiwum Polityki

100 pytań do kandydata

Niemcy, Holandia oraz inne państwa zachodnioeuropejskie przymierzają się do wprowadzenia testów dla obcokrajowców pragnących zalegalizować swój pobyt w ich pięknych krajach. Bardzo prawdopodobne, iż wkrótce o podobnych sprawdzianach będziemy musieli pomyśleć i u nas. Przyszłej grupie państwowych ekspertów, którzy zajmą się tą niełatwą kwestią, przedstawiamy już teraz podręczny zestaw 100 pytań dla kandydatów na Polaka.

O metodzie

Z metodą mają pewne kłopoty kraje przygotowujące się już do egzaminów wstępnych dla imigrantów. Z tego, co pisał Adam Krzemiński w artykule „Jaki znak twój?” (POLITYKA 17/18), wynika, iż przykładowo Niemcy poszli po linii najmniejszego oporu, każąc kandydatom na mieszkańców ich landów wymieniać nazwy swych najdłuższych rzek, pasm górskich, sąsiadów, a także po jednym utworze Goethego i Schillera. Nie wydaje się, by to był szczególnie atrakcyjny egzamin, choć oczywiście niezbędne kompendium wiedzy o nowej ojczyźnie winien imigrant posiąść. Jednak naszym zdaniem egzamin powinien nadążać za duchem czasów, zatem nie tylko przypominać końcowy sprawdzian gimnazjalisty, lecz także zawierać pewne elementy quizu, teleturnieju czy wręcz audiotele. Słowem, łączyć poważną treść z możliwie przystępną formą. Oto wstępna propozycja do rozważenia.

Ogólne wiadomości o Polsce współczesnej

Sprawdzian obejmuje wiedzę jak najbardziej potoczną. Na wszystkie wymienione pytania jest w stanie odpowiedzieć osoba oglądająca choćby pobieżnie wiadomości telewizyjne w jednej z wybranych stacji.

1 W której z kolei RP dzisiaj żyjemy?

2 Który z braci Kaczyńskich grał Jacka, a który Placka w polskim kultowym filmie „O dwóch takich, co ukradli księżyc”?

3 Na czym polegała tzw. afera Rywina?

4 Czy Adam Michnik jest nadal naczelnym redaktorem „Gazety Wyborczej”?

5 Ile nazwisk zawierała tzw. lista Wildsteina? (Dopuszczalny błąd – 10 tys.).

6 Czym się różni pakt stabilizacyjny od umowy koalicyjnej?

7 Który z wybitnych krajowych polityków chciał dać dziennikarzowi popularnej stacji telewizyjnej „w papę”?

8 Kto z wymienionej trójki jest laureatem literackiej Nagrody Nobla?

Polityka 20.2006 (2554) z dnia 20.05.2006; Kraj; s. 28
Reklama