Archiwum Polityki

„Klucz do środowiska”

Nawiązując do artykułu Bianki Mikołajewskiej (POLITYKA 16) ujawniającego nieprawidłowości w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, chciałabym przypomnieć, że w trakcie prac nad ustawą Prawo ochrony środowiska Klub Parlamentarny Unii Wolności zgłosił poprawkę eliminującą możliwość wchodzenia kapitałowego funduszy ekologicznych do podmiotów gospodarczych. Uważamy bowiem, że rola funduszy ekologicznych powinna być ograniczona do udzielania dotacji i pożyczek. Umożliwienie funduszom tworzenia spółek jest bowiem – jak ujawniła w swoim artykule red. Mikołajewska – mechanizmem korupcjogennym, powodującym przechwytywanie środków publicznych przez podmioty prywatne. Niestety poprawka zgłoszona przez Unię Wolności została odrzucona głosami pozostałych klubów parlamentarnych.

Barbara Imiołczyk, sekretarz KPUW

Polityka 20.2001 (2298) z dnia 19.05.2001; Listy; s. 31
Reklama