Archiwum Polityki

Zbuntowani krakowiacy

[dla koneserów]

Jedną z najciekawszych i zapewne najważniejszą grupą malarską w Polsce w drugiej połowie XX wieku było Stowarzyszenie Artystyczne Grupa Krakowska. Nie tylko skupiła ona wielkie twórcze osobowości, ale też stanowiła punkt odniesienia dla kolejnych pokoleń polskich artystów. Siłą Grupy nie był wspólny pomysł na sztukę, ale suma niezwykłych talentów oraz chęć poszukiwania, burzenia, buntu, twórczej wolności. Wielu czołowych przedstawicieli podwawelskiej formacji już nie żyje: Jonasz Stern, Maria Jarema, Tadeusz Kantor, Tadeusz Brzozowski, Kazimierz Mikulski czy Jerzy Tchórzewski. Świadkami owego artystycznego fenomenu pozostają zaś Jadwiga Maziarska, Erna Rosenstein, Jerzy Nowosielski czy Jan Tarasin. Dorobek Grupy Krakowskiej, a właściwie czternastu najwybitniej-szych jej przedstawicieli, przypomina wystawa zorganizowana w Centrum Sztuki Zamek w Poznaniu. Prezentowanych jest ponad osiemdziesiąt dzieł: obrazów olejnych i prac na papierze. Najstarsze z nich powstały jeszcze w latach czterdziestych, najnowsze – w latach dziewięćdziesiątych. Tą wystawą Wielkopolska zapełnia dość dotkliwą lukę wystawienniczą. Ostatnia bowiem ekspozycja Grupy Krakowskiej w Poznaniu odbyła się blisko pół wieku temu! P.Sa.

[dla każdego]
[dla koneserów]
[dla najbardziej wytrwałych]
[dla mało wymagających]
Polityka 20.2001 (2298) z dnia 19.05.2001; Kultura; s. 42
Reklama