Archiwum Polityki

Więcej Polski

Czesi chcą nam wreszcie oddać zaległy dług graniczny w wysokości 368 ha (pozostałość po regulacji granic w 1958 r.). W pierwszej kolejności mowa o 120 ha, które miałyby powiększyć woj. opolskie od strony południowej. – Oficjalnie nie dotarły do nas żadne informacje, ale wiem, że są problemy z własnością ziemi, którą strona czeska chciałaby przekazać – mówi Marek Świetlik, dyrektor wydziału infrastruktury i geodezji opolskiego urzędu wojewódzkiego. Chodzi o to, że właściciel jest nieznany albo nie ma go wcale, co utrudnia czeskim samorządom gospodarowanie tym terenem. – Pomyśleli więc: baba z wozu, koniom lżej – mówi jeden z opolskich samorządowców. Nowy obszar powiększy powierzchnię Polski (jest ona wyliczana z dokładnością w zaokrągleniu do 1 ha). – Zmiana przebiegu granicy państwowej znajdzie odzwierciedlenie na mapach, poczynając od map ewidencyjnych w skalach 1:1000 – wyjaśnia Teresa Dąbrowska z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Obecnie powierzchnia Polski wynosi 312 685 km kw., a po korekcie granic trzeba będzie do tego dodać 3,68 km kw.

Polityka 5.2008 (2639) z dnia 02.02.2008; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 8
Reklama