Archiwum Polityki

„Atak klanów”

W artykule Sławomira Mizerskiego (POLITYKA 22) pojawiła się nieprawdziwa informacja odnośnie do możliwości wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami to prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast nadaje uprawnienia i licencje zawodowe, w tym licencje zarządcy nieruchomości na podstawie postępowania kwalifikacyjnego zakończonego wynikiem pozytywnym.

Uprawnienia i licencje zawodowe nadaje się każdemu, kto przeszedł z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, a samo postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Państwowa Komisja Kwalifikacyjna powołana przez prezesa UMiRM.

Polityka 24.2002 (2354) z dnia 15.06.2002; Listy; s. 26
Reklama