Archiwum Polityki

Nędza nacjonalizmu

Do dzisiaj czytam „Myśli nowoczesnego Polaka” z pasją, z podziwem i z poczuciem gwałtownego protestu.

W 1902 r. w „Przeglądzie Wszechpolskim” Roman Dmowski opublikował pierwszą wersję najbardziej zapewne znanej i chyba najważniejszej polskiej książki z zakresu myśli politycznej, jaka ukazała się w pierwszej połowie XX w. Wznawiano ją wiele razy, a trzecie wydanie z 1907 r. jest w istotnym stopniu zmienione, co wynikało z ewolucji poglądów autora, który coraz chętniej posługiwał się antysemityzmem i szowinizmem dla celów politycznych.

Polityka 24.2002 (2354) z dnia 15.06.2002; Historia; s. 69
Reklama