Archiwum Polityki

„Geometria na boisku”

Z dużym zainteresowaniem przeczytałem dodatek o mundialu (POLITYKA 21), a zwłaszcza artykuł o wymiarach boiska piłkarskiego. Zaintrygowały mnie proporcje wprowadzone przez Anglików. Do zwymiarowania boiska użyliście miar angielskich, przeliczając je na wymiary metryczne. Z uwagi na dużą drobiazgowość tak wyliczonych odległości metrycznych komórka FIFA o nazwie International Football Association Board zaokrągliła, dla boisk w krajach, w których obowiązuje system metryczny, niektóre wymiary. Tzw.

Polityka 24.2002 (2354) z dnia 15.06.2002; Listy; s. 76
Reklama