Archiwum Polityki

Lex Agora

Rządowe propozycje zmian w ustawie o radiofonii i telewizji obok wielu sensownych zapisów, dostosowujących nasze regulacje do standardów Unii Europejskiej, zawierają też paragrafy świadczące o klarownej intencji politycznej, której nie da się uzasadnić wymogami Unii. Chodzi tu o zespół przywilejów dla nadawców publicznych, a przede wszystkim o dość surowe ograniczenie wydawcom gazet i czasopism możliwości inwestowania w media elektroniczne. Inicjatorzy nowelizacji mówią o konieczności obrony pluralizmu, ochrony rynku medialnego przed komercjalizacją i dominacją kilku najsilniejszych podmiotów.

Polityka 14.2002 (2344) z dnia 06.04.2002; Komentarze; s. 15
Reklama