Archiwum Polityki

Odrodziny

Tygodnik „Forum”, wydawany przez Spółdzielnię Pracy „Polityka”, uroczyście obchodził pierwsze urodziny (a właściwie – odrodziny) w nowej formule wydawniczej. Ten pierwszy rok okazał się sporym sukcesem: sprzedaż wzrosła ponad sześciokrotnie, okładki „Forum” zdobyły miano najlepszych w polskiej prasie, a co najważniejsze gazeta utrzymuje niezmiennie wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Kolegom i przyjaciołom z „Forum”, na ręce redaktora naczelnego Jacka Mojkowskiego, składamy gratulacje i życzenia sukcesów.

Polityka 42.2002 (2372) z dnia 19.10.2002; Do i od redakcji; s. 18
Reklama