Archiwum Polityki

Wypada poszukać leku

W pełni zgadzam się z tezami prof. Andrzeja Zolla zawartymi w artykule [„Ogniska choroby”, POLITYKA 39, dot. osłabiania państwa przez urzędników i obywateli – red.].

Niestety, jeśli wystąpiły już ogniska choroby trawiącej system, to choć na profilaktykę jest trochę za późno, jednak wypada poszukać leku, który uśmierzy ból, a w dalszej perspektywie doprowadzi do pełnego wyzdrowienia. Takim lekiem jest budowanie i wzmacnianie świadomości politycznej obywateli.

Polityka 42.2002 (2372) z dnia 19.10.2002; Listy; s. 96
Reklama