Archiwum Polityki

Kadry • Nominacje • Denominacje

Janusz Śniadek (47 l.) został przewodniczącym NSZZ Solidarność.

Ukończył Politechnikę Gdańską na Wydziale Budowy Okrętów. Od 1981 r. pracował w Stoczni Gdyńskiej (wtedy im. Komuny Paryskiej), w biurze projektowym i w tym czasie podjął działalność związkową. Działał w strukturach konspiracyjnej Solidarności, redagował podziemny biuletyn związkowy „Kadłub”. W latach 1989–1998 był przewodniczącym komisji zakładowej w gdyńskiej stoczni, a w 1995 r. wszedł do Komisji Krajowej Solidarności. Wreszcie w 1997 r. został zastępcą przewodniczącego związku, a rok później objął przywództwo w gdańskim regionie „S”.

Uprawiał kiedyś wyczynowo strzelectwo sportowe, dzisiaj jego hobby to majsterkowanie, słuchanie muzyki. Jest żonaty, ma syna.

Ryszard Pazura

(60 l.) został prezesem Agencji Rynku Rolnego. Ukończył SGPiS i był tam asystentem. Potem pracował w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W październiku 1987 r. został wiceministrem finansów (premierem był wówczas Zbigniew Messner). Choć zmieniały się potem w Polsce ustroje, koalicje i ministrowie finansów, to Pazurze udało się utrzymać na tym stanowisku przez ponad dziesięć lat. Sprzyjał temu fakt, że był fachowcem, członkiem ZSL (potem PSL) oraz to, że prawie wszyscy kolejni jego szefowie (w sumie dziesięciu ministrów i kierowników resortu finansów), byli jego kolegami z tej samej uczelni. Przewodniczył także Radzie Nadzorczej Nafty Polskiej SA oraz PKO BP. Ostatnio był prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykłada w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Żonaty, jedna córka. Zainteresowania: historia gospodarcza. Hobby: działka i majsterkowanie.

Ponadto:

• Były rzecznik praw obywatelskich Tadeusz Zieliński został powołany przez premiera na przewodniczącego Komisji Kodyfikacji Prawa Pracy.

Polityka 40.2002 (2370) z dnia 05.10.2002; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama